Hesla příspěvků: Staré pověsti české

O Krokovi a jeho dcerách

Přidal: | publikováno: 22. 01. 2012

Dokud vojvoda Čech vládl, panovaly všude řád a kázeň. Lidé byli poctiví a mezi sebou věrní. U chlévů neměli závor a dveří nezamýkali. Žádného zločinu téže nevážili nežli krádeže a loupeže. Bylť každý v rodu opatřen, a chudým stal se jenom ten, jenž nechtěje pracovati, byl vyobcován. Číst dále →

Zařazeno v Články, Pověsti

O Křesomyslu a Horymírovi

Přidal: | publikováno: 6. 01. 2012

I.

Když byl již Přemysl vysoko v letech, usnul snem smrti a duše jeho odešla k otcům. Po něm Nezamysl vládu zdědil. Ten když se odebral na cestu všech lidí, dosedl Mnata na vojvodský stolec. Číst dále →

Zařazeno v Články, Pověsti

O králi Ječmínkovi

Přidal: | publikováno: 29. 12. 2011

I.

Když Svatopluk král tak beze stopy zmizel, pomýšleli na Moravě zvoliti sobě jiného panovníka. I hledali, kdož by vladařského stolce byl nejvhodnější. Číst dále →

Zařazeno v Články, Pověsti

Libušina proroctví

Přidal: | publikováno: 15. 12. 2011

Tak uvedla Libuše Přemysla na knížecí stolec. A když bylo po svatbách, sestoupila s ním do hluboké síně pod zemí, ve skále vylámané, zavřené těžkým poklopem, hrubě okutým. Číst dále →

Zařazeno v Články, Pověsti

Lucká válka

Přidal: | publikováno: 27. 11. 2011

I.

Když kníže Křesomysl odešel na věčnost, nastolen na Vyšehradě Neklaň. Ten vládl všemu českému plemeni moudře a mírně. S Litoměřici a Lemuzy měl pokoj a lásku a jeho slovo a vůle mnoho vážily u jejich vojvod. Číst dále →

Zařazeno v Články, Pověsti

Dívčí válka

Přidal: | publikováno: 26. 09. 2011

I.

Když Libuše odešla do návi, viděly dívky z její družiny, že nejsou již u takové vážnosti, jakou mívaly za živobytí své paní. Těžko to nesly, hořce vzpomínaly těch dob, kdy jejich kněžna samojediná vládla zemi i mužům všem, a hněv se jim rozjitřil, když nejeden z mužů řekl jim s úsměškem: „Panovaly jste, klaněli jsme se vám, a hle, teď jste jako bludné ovce!“ Číst dále →

Zařazeno v Články, Historie, Pověsti

O Bivoji

Přidal: | publikováno: 14. 08. 2011

V Libušině sídle, mocném Vyšehradě, zelenala se zahrada, krásná různým stromovím, křovím i vzácným kvítím. Na div však byla bludivými stezkami; ty různo se vinuly, splétaly, rozcházely se a scházely kolem křovin, pod stromy, mezi květinami, trávníkem, všecky sobě podobné tak, že cizí z té čarovné zahrady, plné stejných míst a tajemných koutků, nenašel východu. Číst dále →

Zařazeno v Články, Historie, Pověsti

O Libuši

Přidal: | publikováno: 16. 07. 2011

Jako kdysi ke Krokovi, tak chodili také k Libuši z blízka i z daleka lidé ve svých rozepřích. K její moudrosti se utíkali žádat za nález. A ona spravedlivě soudíc, činila moudrá narovnání mezi odpornými stranami. V ten čas se dva sousedé, oba starostové rodů, svadili o meze a role. Svadili se prudce, potupili, vyčetli si mater a dědy, až mezi nimi i jejich rody povadla dobrá vůle sousedská do kořene a vybujelo záští. Číst dále →

Zařazeno v Články, Historie, Pověsti

K výročí úmrtí Mikoláše Alše

Přidal: | publikováno: 10. 07. 2011

Před 98 lety zemřel v Praze významný český malíř a ilustrátor Mikoláš Aleš (1852 – 1913). Aleš byl jedním z předních představitelů našeho národně orientovaného malířství druhé poloviny 19. století, bývá považován za pokračovatele rovněž jedinečného Josefa Mánese. Číst dále →

Zařazeno v Články, Historie, Kultura, Osobnosti, Umění

Blaničtí rytíři

Přidal: | publikováno: 9. 07. 2011

Poslyšte poslední starou pověst a její proroctví, jež pověděl slepý mládenec králi Karlovi žehnané paměti. Číst dále →

Zařazeno v Články, Historie, Pověsti

O Přemyslovi

Přidal: | publikováno: 15. 06. 2011

Bylo za první jeseně, v slunečný, tichý den. Libušin kůň šel bystře, určitým krokem; nikdo z mužů ho nevedl, ni slovem neřídil. Šel jistě, tak jako by kráčel ke svému chlévu, až mužové žasli, až víry došlo domnění, tou cestou kůň že poprvé nejde, že kněžna jízdou příšernou často tu jezdila za večerního soumraku, a zase než zapěly kury, že se vracela do svého dvora. Číst dále →

Zařazeno v Články, Historie, Pověsti

O Čechovi

Přidal: | publikováno: 5. 06. 2011

I.

Za, Tatrami, v rovinách při řece Visle rozkládala se od nepaměti charvátská země, část prvotní veliké vlasti slovanské. V té charvátské zemi bytovala četná plemena, příbuzná jazykem, mravy, způsobem života. I stalo se, že se strhly mezi nimi vády a krvavé boje o meze a dědiny. Vstal rod na rod, příbuzní bojovali proti příbuzným a hubili se navzájem. Číst dále →

Zařazeno v Články, Historie, Pověsti

O Bruncvíkovi

Přidal: | publikováno: 19. 05. 2011

I.

Když zemřel kníže Žibřid, tehdy Bruncvík, jeho syn, uvázal se u vládu nad českou zemí. Mladý kníže byl šlechetný a ke všem spravedlivý. Ve své říši však dlouho nezůstal. Maje stále na mysli hrdinství nebožtíka svého otce, jeho čest a slavné jméno, rozhodl se v třetím roce svého panování, že se vypraví do světa hledat cti svému jazyku. Číst dále →

Zařazeno v Články, Historie, Pověsti

Báje a pověsti

Přidal: | publikováno: 18. 05. 2011

Cílem Červenobílých je především obrana národní kultury a tradic. Na stránkách jsme však zatím pozapomněli na legendy, báje a pověsti, významnou součást tradic naší milované vlasti. Neuvěřitelné příběhy o hrdinství a slávě našich předků nám v těžkých dobách dodávaly novou vlnu odhodlání a posilovaly národní hrdost. Číst dále →

Zařazeno v Články, Historie, Oznámení, Pověsti

Pozvánka: Výstava Rukopisů

Přidal: | publikováno: 13. 04. 2011

Jak jsme již upozorňovali v reportáži z Rukopisné přednášky, v Národním muzeu (historická budova) budou v rámci výstavy Staré pověsti české zpřístupněny Rukopisy zelenohorský a královédvorský, a to od 15. do 29. dubna. Číst dále →

Zařazeno v Články, Ostatní, Pozvánky
TOPlist