Archiv: Povídky

Odrůdy a zrůdy lidu studentského (II. část)

Přidal: | publikováno: 27. 01. 2012

Dokončení kapitoly Študáci co tvorové pospolití. Odrůdy a zrůdy lidu studentského a jeho bojové metody z knihy humorných fejetonů Študáci a Kantoři od Jaroslava Žáka. Číst dále →

Zařazeno v Články, Povídky, Studentský život, Zábava

Odrůdy a zrůdy lidu studentského (I. část)

Přidal: | publikováno: 20. 01. 2012

Připravil jsem pro vás na dvě části rozdělenou stať z knihy humorných fejetonů Študáci a kantoři (1937), sepsanou mým oblíbeným autorem Jaroslavem Žákem (1906-1960). Kapitola nese výstižný název Študáci co tvorové pospolití. Odrůdy a zrůdy lidu studentského a jeho bojové metody. Číst dále →

Zařazeno v Články, Povídky, Studentský život, Zábava

Město Lucidium spalo. Spalo již spoustu let.

Přidal: | publikováno: 11. 07. 2011

Popínavé bodláčí se šplhalo po mohutných zdech, obtáčelo věže tyčící se k obloze. Vegetace prorůstala skrze dlažbu ulic kdysi hrdého města. Plevel pronikal do lidských příbytků, nebyly před ním uchráněny ani honosné síně a zahrady paláců. Obyvatelé města Lucidium neodešli, nebyli pobiti nepřáteli, ani je nezahubila morová epidemie. Lucidium spalo. Spalo již přes sto padesát let. Číst dále →

Zařazeno v Články, Ostatní, Povídky

Svatební košile

Přidal: | publikováno: 31. 05. 2011

Již jedenáctá odbila,

a lampa ještě svítila,

a lampa ještě hořela,

co nad klekadlem visela.

Číst dále →

Zařazeno v Články, Kultura, Ostatní, Poezie, Povídky

Had a havran

Přidal: | publikováno: 25. 01. 2011

Vítr vál bojovými zástavami. Šiky pod prapory se zeleným proplétajícím se hadem stály proti šikům s černými prapory zobrazujícími havrana. Desetitisíce mužů proti desítkám tisíc. Temnými mračny pronikající sluneční paprsky se odrážely od zbroje mužů očekávajících smrt. V krkavcích kroužících nad planinou viděli muži obou stran služebníky bohyně Morigan, Velká královny války. Jediný povel velitelů či provokace ze strany nepřítele by stačily k rozpoutání krvavé řeže. Věštná znamení mluvila nejasně, proto se oba vůdci, králové Had a Havran, sešli na posvátném pahorku, aby se podle tradice pokusili před bitvou dohodnout na možnosti smíru. Prostředníkem jim byl Merdin, mudrc, v němž někteří viděli blázna, jiní poloboha. Číst dále →

Zařazeno v Články, Ostatní, Povídky

Caprae

Přidal: | publikováno: 19. 10. 2010

Klapot okovaných podpatků vojenských sandálů se rozléhal síněmi císařského paláce. Mé nohy se míhaly svižnou pochodovou chůzí nad bohatou mozaikou podlahy. Já, Fabius Svině, pretoriánský důstojník přidělený na Caprae, jsem však nevěnoval pozornost podivuhodným grifům, uťaté hlavě gorgony ani dalším mýtickým potvorám vyobrazeným na podlaze. Probíral jsem si svůj život a kariéru. V mé rodině byla vojenská služba dávnou tradicí. Mí předci hrdinně bojovali a umírali pro božského Caesara v Galii, čelili útokům modře pomalovaných divochů na plážích Británie, a táhli s ním proti Pompeiovi. Moji příbuzní též slavně padli s Quintiliem Varem v neslavné bitvě (či masakru) proti Arminiovým Germánům v Teutoburském lese. Číst dále →

Zařazeno v Články, Historie, Ostatní, Povídky, Starověk

Špatný druh

Přidal: | publikováno: 18. 10. 2010

Tento živočišný druh se na Zemi vyskytuje mnoho milionů let, vyvíjí se – zlepšují se jeho intelektuální schopnosti, mobilita, zručnost. Podle jedinců tohoto druhu, kteří dnes na Zemi žijí, jsou nejinteligentnějším živočišným druhem na naší planetě, za posledních pět tisíc let udělali obrovský pokrok v technologii, módě, společenském jednání. Už se prý mezi sebou nevraždí kvůli malichernostem, tak jako dříve činili. Podle jejich mínění mají pod kontrolou celý svět, nic jim nechybí, zdroje se nevyčerpají. Číst dále →

Zařazeno v Články, Ostatní, Povídky

Ticho nastává v 2 : 10

Přidal: | publikováno: 14. 10. 2010

Od dětství trpím strachem ze tmy. Nepamatuji se, jak a kdy to začalo, ale každou noc mě pronásledovaly děsivé představy. Vždy než jsem usnul, třásl jsem se, když maminka zhasla a kolem mne se rozhostila ta studená černota. Připadalo mi, že všechny věci v místnosti se pohybují, že samotná tma není pouhým neosvětleným vzduchem, nýbrž tou nejhrůznější postavou z pekla. Číst dále →

Zařazeno v Články, Ostatní, Povídky

Slyší

Přidal: | publikováno: 6. 10. 2010

Již několik týdnů jsem zavřený v této špinavé díře. Světlo mi dává pouze problikávající zářivka přilepená vysoko na stropě. Žádná okna. Vlastně tu nemám vůbec nic, spím na zemi, močím na zem. Vždy jsem si přál, aby to takhle nějak měli vězni, kteří spáchají vraždu nebo někoho znásilní. Ale k čertu, já neudělal vůbec nic zlého. Číst dále →

Zařazeno v Články, Ostatní, Povídky
TOPlist