Archiv: Pověsti

Rudá a stříbrná

Přidal: | publikováno: 23. 04. 2013

Podle artušovských legend se uzurpátor britského trůnu Vortigern snažil vystavět na hoře Dinas Emrys ve Walesu hrad. Zdi stavby se však neustále bortily. Na radu kouzelníků měl král obětovat muže, který nemá lidského otce. Číst dále →

Zařazeno v Články, Historie, Kultura, Poezie, Pověsti, Středověk, Umění

Tatzelwurm

Přidal: | publikováno: 13. 04. 2013

Tatzelwurm (prackatý červ) je bájné zvíře, které má žít v rakouských a švýcarských Alpách. Tatzelwurm je popisován jako asi metr dlouhý plaz podobný červu. Často je uváděno, že má mít jen přední pár končetin. Podle některých má mít kočičí hlavu, ale většinou je mu přisuzována hlava podobná mloku. Své oběti má napadat skokem ze stromu. Číst dále →

Zařazeno v Články, Folk/Country, Hudba, Kultura, Pověsti, Příroda

O ohnivém krocanu u Libomyšle

Přidal: | publikováno: 28. 05. 2012

U Libomyšle na Hořovicku stával kdysi mlýn, u kterého byla veliká louka. Po té louce se někdy procházíval k půlnoci ohnivý krocan. Vídali jej lidé ze mlýna i mimojdoucí a báli se ho. Nakonec se v té noční době nikdo ven ze mlýna neodvažoval a tamtudy také nikdo nechodil. Číst dále →

Zařazeno v Články, Pověsti, Pro děti

O sedmi pannách u Březiny

Přidal: | publikováno: 6. 05. 2012

Na cestě ze Želiva do Červené Řečice leží mlýn na Březině pod strání, lesem porostlou. V tom lese je vidět mezi zelení stromů sedm skal, kterým se říká Sedm panen. Je o nich pověst. Číst dále →

Zařazeno v Články, Pověsti

O drakovi ve Svatojánských proudech

Přidal: | publikováno: 25. 04. 2012

Svatojánské proudy říkají skalnatým slapům, vírům a peřejím v řečišti Vltavy u Štěchovic nad Prahou. Pro lodi tam bývala nebezpečná cesta, ba nemožná. Proto už v XVII. století byla ta nejnebezpečnější úskalí prachem roztrhána a odstraněna a tím se uvolnilo řečiště pro plavbu vorů a lodí. V té době vznikla asi tato pověst: Číst dále →

Zařazeno v Články, Pověsti

O Krokovi a jeho dcerách

Přidal: | publikováno: 22. 01. 2012

Dokud vojvoda Čech vládl, panovaly všude řád a kázeň. Lidé byli poctiví a mezi sebou věrní. U chlévů neměli závor a dveří nezamýkali. Žádného zločinu téže nevážili nežli krádeže a loupeže. Bylť každý v rodu opatřen, a chudým stal se jenom ten, jenž nechtěje pracovati, byl vyobcován. Číst dále →

Zařazeno v Články, Pověsti

O Křesomyslu a Horymírovi

Přidal: | publikováno: 6. 01. 2012

I.

Když byl již Přemysl vysoko v letech, usnul snem smrti a duše jeho odešla k otcům. Po něm Nezamysl vládu zdědil. Ten když se odebral na cestu všech lidí, dosedl Mnata na vojvodský stolec. Číst dále →

Zařazeno v Články, Pověsti

O králi Ječmínkovi

Přidal: | publikováno: 29. 12. 2011

I.

Když Svatopluk král tak beze stopy zmizel, pomýšleli na Moravě zvoliti sobě jiného panovníka. I hledali, kdož by vladařského stolce byl nejvhodnější. Číst dále →

Zařazeno v Články, Pověsti

Libušina proroctví

Přidal: | publikováno: 15. 12. 2011

Tak uvedla Libuše Přemysla na knížecí stolec. A když bylo po svatbách, sestoupila s ním do hluboké síně pod zemí, ve skále vylámané, zavřené těžkým poklopem, hrubě okutým. Číst dále →

Zařazeno v Články, Pověsti

Lucká válka

Přidal: | publikováno: 27. 11. 2011

I.

Když kníže Křesomysl odešel na věčnost, nastolen na Vyšehradě Neklaň. Ten vládl všemu českému plemeni moudře a mírně. S Litoměřici a Lemuzy měl pokoj a lásku a jeho slovo a vůle mnoho vážily u jejich vojvod. Číst dále →

Zařazeno v Články, Pověsti

Dívčí válka

Přidal: | publikováno: 26. 09. 2011

I.

Když Libuše odešla do návi, viděly dívky z její družiny, že nejsou již u takové vážnosti, jakou mívaly za živobytí své paní. Těžko to nesly, hořce vzpomínaly těch dob, kdy jejich kněžna samojediná vládla zemi i mužům všem, a hněv se jim rozjitřil, když nejeden z mužů řekl jim s úsměškem: „Panovaly jste, klaněli jsme se vám, a hle, teď jste jako bludné ovce!“ Číst dále →

Zařazeno v Články, Historie, Pověsti

Hrad Valdštejn

Přidal: | publikováno: 9. 09. 2011

K seriálu legend a pověstí jsem se rozhodl připojit také povídky z prostředí hradů v českých zemích. Tyto povídky a informace o daných místech můžete zároveň považovat za tip na zajímavý výlet. Úvodem jsem vybral zříceninu hradu Valdštejn ležící v Českém ráji. Číst dále →

Zařazeno v Články, Historie, Pověsti

O Bivoji

Přidal: | publikováno: 14. 08. 2011

V Libušině sídle, mocném Vyšehradě, zelenala se zahrada, krásná různým stromovím, křovím i vzácným kvítím. Na div však byla bludivými stezkami; ty různo se vinuly, splétaly, rozcházely se a scházely kolem křovin, pod stromy, mezi květinami, trávníkem, všecky sobě podobné tak, že cizí z té čarovné zahrady, plné stejných míst a tajemných koutků, nenašel východu. Číst dále →

Zařazeno v Články, Historie, Pověsti

Vykvetl purpurový květ vlasti české

Přidal: | publikováno: 4. 08. 2011

Na dnešek jsem připravil svatovojtěšskou legendu, jejímž autorem je Vojtěchův současník a následovník sv. Bruno z Querfurtu, kterého stihl u pohanských Prusů stejný osud, když byl roku 1009 sťat. Kromě osobních vzpomínek a svědectví současníků vychází předkládaná Brunova legenda (ozn. Vita altera, Nascitur purpureus flos Boemicis terris) ze starší Canapariovy legendy. Číst dále →

Zařazeno v Články, Historie, Pověsti, Středověk, Víra

O Libuši

Přidal: | publikováno: 16. 07. 2011

Jako kdysi ke Krokovi, tak chodili také k Libuši z blízka i z daleka lidé ve svých rozepřích. K její moudrosti se utíkali žádat za nález. A ona spravedlivě soudíc, činila moudrá narovnání mezi odpornými stranami. V ten čas se dva sousedé, oba starostové rodů, svadili o meze a role. Svadili se prudce, potupili, vyčetli si mater a dědy, až mezi nimi i jejich rody povadla dobrá vůle sousedská do kořene a vybujelo záští. Číst dále →

Zařazeno v Články, Historie, Pověsti
TOPlist