Země nejkrásnější

Přidal: | publikováno: 9. 08. 2012

Já nejsem synem země světovládné,
nad níž se v pýše hvězdy rozhoří!
Bůh sílu dal mi, české ruce pádné,
a tvrdé srdce místo pohoří!
Má země nemá pyšných vodopádů
ni jezer modrých, bílých velehor,
však zevšad mluví trosky ke mně hradů
a šumný háj a zachmuřený bor –
Nad hlavou orel neruší mne letem –
ni dravých šelem neruší mne hlas –
Má země krásná poseta je květem
a tiše nad ní boží plyne Čas –
je malá tak – a přec je nejkrásnější,
vše vděky chová v libém ňadru svém,
jen v jejích loktech žít chci život zdejší
a věrná láska mým je příkazem!
Má mnoho synů pokorná ta matka,
v jíž srdci touhy tolik rozkvétá –
Ta touha věčná, láska, nad vše sladká,
jak hvězdné roje volá do světa.
Ti všichni vrací do rodného kraje
kus boží síly, síly staletí –
I moje láska novým květem zraje
a novou sílou v šíř se rozletí!
Já nejsem synem velehor ni moří –
Kus malé země Bůh mi k setbě dal –
Však nad tou zemí láska moje hoří
a zemi té již děd můj přísahal.
Jsem synem země červené a bílé
a domov můj je maličký jak dlaň,
však za ni modlím každé se tu chvíle:
Tu zemi českou, mocný Bože, chraň!

Max B. Stýblo

Bloudící motýl (1941)

TOPlist