Mezinárodní konference Identitär Idé 2012

Přidal: | publikováno: 18. 07. 2012

Konceptuální klub Lva Borského: Mezinárodní konference Identitär Idé 2012 ve Stockholmu.

V sobotu 28. července se ve švédském Stockholmu koná již čtvrtý ročník mezinárodní konference Identitär Idé 2012 (Myšlenka či idea identity 2012). Minulých ročníků těchto identitářských a tradicionálních konferencí se zúčastnily osobnosti jako Dr. Tomislav Sunic (1) nebo Dr. Alexander Jacob (2).

Tématem letošního ročníku je „Identita a geopolitika: na cestě k multipolárnímu světu“. Plánovaní řečníci budou Alexander Dugin, vydavatel Alex Kurtagic a švédský spisovatel Jonas De Geer.

Hlavním řečníkem na konferenci je profesor Moskevské státní univerzity a bývalý poradce prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina Alexander Dugin (3). První anglický překlad jeho díla Čtvrtá politická teorie bude k dispozici na konferenci díky spolupracujícímu vydavatelství Arktos, v jehož portfoliu najdete publikace předních teoretiků tradicionalismu a identitářství z minulosti i současnosti.

Téma konference je znatelně přizpůsobené filozofii Alexandera Dugina, který reprezentuje myšlenkový směr bipolární geopolitické teorie. Tato teorie vychází ze schématu dvou dominantních světových antagonistických politických sil. Na jedné straně je to restaurace velmocenského postavení Ruska se silnou spirituální vazbou na Německo, Írán a Japonsko, na druhé straně to jsou liberální demokracie a kapitalistické státy jako USA nebo Velká Británie, řadí sem i Čínu, která však není ani liberálně demokratická a ani zcela kapitalistická. Čínu však považuje za tradičního spojence těchto států. Jeho vize směřuje k supranacionálnímu či mnohoetnickému imperiu stavícím svoji polaritu na silně mystickém a spirituálním základě oproti degenerujícímu materialistickému Západu. Konflikt oněch dvou neslučitelných principů vnímá jako v budoucnu nevyhnutelný.

Název konference, kde bude projednávána možnost vývoje v tzv. multipolární svět, je zajímavý právě z důvodu, jak se multipolarita konfrontuje s Duginovou teorií bipolarity. Projevy řečníků, které nám mohou na tuto otázku odpovědět, budou po konferenci tradičně k dispozici na serveru youtube.(1) Tomislav Sunic je chorvatský bývalý diplomat, spisovatel, novinář a teoretik Nové pravice. Sunic se ve svých názorech blíží Nové pravici a sdružení GRECE, na základě konzervativismu a tradicionalismu vystupuje proti panujícímu liberalismu a levicovému smýšlení značné části společnosti. Kritizoval rovněž úlohu Židů v přílivu neevropských imigrantů do západních zemí. Jeho nejznámější knihou, která vyvolala značný rozruch, je Homo americanus: Child of the Postmodern Age (Homo americanus: Dítě postmoderní doby).

Jeho další knihy jsou: Against Democracy and Equality: The European New Right (Proti demokracii a rovnosti: Evropská nová pravice) (1990)

(2) Alexander Jacob je původem indický myslitel a spisovatel věnující se platonismu, neoplatonismu a indoevropské spirituální tradici. Věnuje se překladům děl H. S. Chamberlaina a E. J. Junga. Ve svých dílech se zabývá možností „přežití“ indoevropské Tradice a samozřejmě historií náboženství. Výběr z jeho prací: Atman: A Reconstruction of the Solar Cosmology of the Indo-Europeans (2005), Nobilitas: A Study of European Aristocratic Philosophy from Ancient Greece to the Early Twentieth Century (2001).

(3) Alexander Dugin je ruský spisovatel a filozof zabývající se tradicionalismem, Novou pravicí a Konservativní revolucí. Věnuje se osobnostem jako Julius Evola, René Guénon, Herman Wirth, Ernst Jünger, Oswald Spengler, Carl Schmitt, Mircea Eliade a mnoha dalším. V minulosti působil v politických kruzích ruského národního bolševismu a v esoterních „černých řádech“. Svoji současnou geopolitickou vizi opírá o nesmiřitelný boj dvou kolektivních duchovních entit, z nichž jedna je nositelem vznešeného řádu a druhá morálního úpadku, konzumerismu a materialismu.

TOPlist