Což je to hříchem?

Přidal: | publikováno: 19. 07. 2012

Což je to hříchem, lásku hrdě vyznat
a říci všem, jak palčivá to slast?
Což je to hříchem, k národu se přiznat,
což je to hříchem, v srdci nosit Vlast?
Ji milovat, jak dítě matku svoji,
jí ve cti sloužit, dokud v hrudi dech?
Což je to hříchem, pro ni hynout v boji,
což je to hříchem, poctivý být Čech?
Což je to hříchem, milovat svou matku,
což je to hříchem, ctít svou rodnou zem?
Jít pyšně žitím bez slávy a statku
a neklesat ni smrti nárazem?
Ó, malověrní, po nichž Osud pase
jak samum pouště vzteklý, ničící!
V mé hrudi Vlast skví v čarovné se kráse,
v mé hrudi srdce bije věřící!
Ó, Matko má! Až zmírat budeš hořem,
já chci tě nésti v slabých rukou svých
přes hory, doly roklemi i mořem!
Ó, řekni, Bože: Což pak je to hřích?

Max B. Stýblo

Bloudící motýl (1941)

TOPlist