Videoreport: Pronásledování církve nacistickým režimem

Přidal: | publikováno: 23. 06. 2012

Ve středu 20. června proběhl již čtrnáctý Červenobílý diskusní večer. Naším hostem byl historik církevních dějin PhDr. Radomír Malý, který přednášel na téma Pronásledování církve nacistickým režimem.

Úvodem pan doktor velmi exaktně vysvětlil rozdíly mezi fenomény italského fašismu a německého národního socialismu, které jsou tak často a nešťastně zaměňovány dodnes. Teprve po tomto důležitém vymezení mohla začít přednáška o pronásledování církve nacistickým režimem.

Příklad neslučitelnosti nacistické ideologie s naukou katolické církve nejprve představuje na knize Mýtus 20. století. Autorem zmíněné „bible národního socialismu“ byl přední ideolog NSDAP Alfred Rosenberg, který v díle křesťanskou víru otevřeně napadá, na což vzápětí reaguje Svaté oficium umístěním Rosenbergova Mýtu na index zakázaných knih a němečtí biskupové pod církevním trestem zakazují katolíkům do nacistické strany vstupovat a volit ji.

Další obsah přednášky ve zkratce popisuje pozadí nejdůležitějších událostí ve vzájemných vztazích církve s nacismem, jako byl např. konkordát z roku 1933, odvážné pastýřské listy německých biskupů, ostré výstupy kardinálů Michaela von Faulhabera a bl. Augusta von Galena, papežské encykliky Mit brennender Sorge (Pius XI.) a Summi pontificatus (Pius XII.), zakazování katolických škol, spolků a tisku a především statistiky zatýkání a věznění v koncentračních táborech a vůbec perzekuce věřících v nacistickém Německu a za války okupovaných zemích.

Ve zvláštní části pak doktor Malý krátce zmínil osudy některých mučedníků z řad církve, mimo jiné zakladatele Rytířstva Neposkvrněné sv. Maxmiliána Kolbeho, sv. Terezie Benedikty od Kříže, bl. Marie Restituty Kafkové, bl. Jakuba Gappa a bl. Bernarda Lichtenberga.

Samostatnou kapitolou byla osoba tzv. „válečného papeže“ Pia XII. a jeho domnělá kolaborace, kterou přednášející přesvědčivě vyvrátil. Vypovídající je už fakt, že jediným představitelem nacistického Německa, jehož během pontifikátu přijal, byl Hitlerův min. zahraničí Joachim von Ribbentrop, kterého však papež na setkání pokáral a žádal zastavení perzekucí vůči věřícím.

Závěrem nás přednášející stručně seznámil se situací v Protektorátu Čechy a Morava, kde mělo být zhruba 600 katolických duchovních převezeno do koncentračních táborů a 60 z nich zavražděno. Procentuálně tak bylo kněžské povolání postiženo v celém protektorátu nejvíce. Diskusní večer byl zakončen dotazy přítomných posluchačů.

Přednášku PhDr. Radomíra Malého jsme se souhlasem autora zaznamenali na videokameru a prostřednictvím našeho kanálu na serveru YouTube vám ji předkládáme.

Zájemcům o toto téma mohu doporučit knihu přednášejícího: Katolíci ve stínu hákového kříže.

Více informací o přednášejícím se můžete dozvědět: ZDE.

TOPlist