Skvrnití koně v pravěkém umění

Přidal: | publikováno: 23. 05. 2012

Na jeskynních malbách od Španělska po samou východní hranici Evropy je zobrazeno až pozoruhodné množství tehdejší fauny. Kromě známých vyhynulých (srstnatí nosorožci, mamuti, jeskynní lvi) i dodnes přežívajících zvířat jsou zde vyobrazena i zvířata, u nichž nebylo dlouhou dobu známo, jedná-li se o skutečné druhy, nebo o pouhou fantasii (či symbolismus nebo abstrakci) tehdejších pravěkých umělců.

Plemeno Appaloosa

Právě takovým případem jsou skvrnití koně, kteří byli zobrazováni vedle normálně zbarvených (tmavých, hnědých) koní. Zarážející je především barevná podobnost s dnešními plemeny jako Appaloosa (obr. 1) či Knabstrupský kůň, jelikož se předpokládalo, že zbarvení těchto plemen vzniklo až po jejich domestikaci. Stejná barevná kresba je však zobrazena na malbách, jejichž stáří se odhaduje na 25 000 let. Pro tento předpoklad svědčily nejen dosavadní analýzy DNA (kde byla hledána alela* LP-„leopard“, vyskytující se právě u výše zmíněných současných plemen, a u které je známo, že současně způsobuje šeroslepost u homozygotního** jedince, který ji nese), ale i předpoklad nesmírného selekčního tlaku způsobeného šeroslepostí těchto jedinců.

Nové genetické analýzy pozůstatků 31 koní o stáří od 2 do 22 tisíc let, pocházejících ze západní i východní Evropy a Sibiře, však ukázaly, že osmnáct z nich bylo hnědých, sedm černých a šest neslo alelu LP (tedy skvrnité zbarvení). U koní ze západní Evropy byla alela LP prokázána dokonce hned ve čtyřech z deseti zkoumaných pozůstatků. Skvrnité zbarvení tedy nebylo nijak vzácné a zřejmě s sebou neslo i výrazné výhody, co do účinnosti kamufláže.

Malby koní v jeskyni Pech Merle


*Alela – Jedna z několika možných variant genu vyskytující se v populaci.

**Homozygot – Jedinec nesoucí dvě stejné alely (jednu od otce a jednu od matky).

Příspěvek byl publikován v rámci seriálu Zajímavosti ze světa přírody.

TOPlist