Konceptuální klub Lva Borského (KKLB)

Přidal: | publikováno: 22. 04. 2012

V rámci Červenobílého spolku ustanovujeme s redaktorem Lavrem Konceptuální klub Lva Borského (dále KKLB), který se zabývá metafyzikou, metapolitikou, filozofií, politickými jevy 20. a 21. století jako je konzervativní revoluce, národní socialismus, fašismus, komunismus,  tradicionalismus, nová pravice, nová levice, eurasianismus, identitářství, autoritativní režimy a řadou dalších pojmů.

Náš zájem je studijní, nelze v něm vidět souhlas s myšlenkami těchto směrů. Uvědomujeme si, že u nás již existují specializované servery, které se onou problematikou velmi kvalifikovaně zabývají, což však rozhodně neznamená, že bychom chtěli jejich práci nahradit. Naším cílem je spíše jejich práci doplňovat a postupovat kooperativně.

Lev Borský (vlastním jménem Leo Bondy) patřil v rakousko-uherské monarchii k příznivcům úplné státní samostatnosti českých zemí dlouho předtím, než se k myšlenkám samostatnosti přiklonil T. G. Masaryk. V Československé republice se jako integrální nacionalista brzy dostal do sporu s hradní politikou. Borského dílo představovalo v prostředí převládajících optimistických pokrokářských vizí nové masarykovské republiky zvláštní úkaz. Borského myšlenky v mnohém českému čtenáři přibližovaly kulturní pesimismus Oswalda Spenglera. Na Borského filosofii měla mimo jiné veliký vliv také díla Friedricha Nietzscheho a N. J. Danilevského. V knize Vůdcové světa a jeho svůdci přichází s koncepcí biosofie. Národům připisuje organické vlastnosti. V životě kulturněpolitických národních těles rozeznává stádia jinošství, mužnosti a stáří. Každé z těchto stádií má svůj vlastní charakter.

Stádiu, v němž se nalézají staré národy, je vlastní civilizovanost, blahobyt, mírnost, ztráta vitality, nízká porodnost, stagnace. Místo starých národů zpravidla brzy převezmou dynamičtější mladší národy. V dnešní době se prvky stárnutí projevují především u kavkazoidních národů Evropy a Severní Ameriky. Z biosofie vyvozuje Borský zásady biopolitiky, která má vést k udržení národa ve stádiu mužnosti.

Kvůli svému židovskému původu doplatil na národně socialistickou rasovou politiku. Lev Borský zahynul roku 1944 v Osvětimi.

Založením KKLB nechceme Borského myšlenky nekriticky přebírat, nechceme je politicky prosazovat. Ke Lvu Borskému přistupujeme jako k osobnosti inspirující, v době selhání Fukuyamova liberálního konceptu „konce dějin“, k zamyšlení a hledání alternativních forem pohledu na svět.

TOPlist