Na polní cestě

Přidal: | publikováno: 22. 03. 2012

Šedivá řeko života, živená marným vzpomínáním
na prchlá léta vyhořelých visí!
Buřičskou hlavu svou dnes do mozolů skláním
a přemýšlím, jak bývalo tu kdysi – – –

Ó, Bože, Jehož slávu vidím
za hvězdných nocí, plných divů:
Rci mi, proč jenom nevděk klidím
a tvrdý úder v okamihu?
Proč nezkojíš mne Slovy Svými,
proč nepošleš mi věrozvěsty?
Co je to Vlast?
Vlast je kus země, jež mi vždy je svatou,
byť živ jsem bídně, bez plesu a písní –
Jí chodím těžce s duší rozevlátou
a krev má tu cesty rudou stopou třísní,
jí patří bol můj, touhy nekonečné,
poslední dech a zoufalá má síla –
a se rtů plyne odevzdání věčné:
Ó, Pane, dej, by znovu zvítězila!
Ten den mi přej, pro nějž jsem v hoři bděl
a tisíckrát svůj k Tobě zvedal hlas:
Nechť hoří půda pod nohama našich nepřátel!
Hospodine, pomiluj nás! –
– – –

Max B. Stýblo

Hrst rodné země (1947)

TOPlist