Úvaha – Islamisté hrozbou nejen pro evropskou kulturu!

Přidal: | publikováno: 3. 10. 2010

Rozmach islámu a migrace muslimů do Evropy se čím dál tím více stává pro naši kulturu vážnou hrozbou. Evropa tak dnes, vinou nízké porodnosti autochtonního obyvatelstva, neustálými ústupky a malou ochotou odpovědných míst k řešení tohoto závažného problému, pomalu spěje ke své islamizaci.

Není to tak dlouho, co libyjský prezident plukovník Moammar Kadáfí předpověděl, že se z Evropy za pár desetiletí vlivem demografického vývoje stane islámský kontinent i bez boje. Jak může taková islámská Evropa vypadat? Zaměřme se v tomto stručném článku především na kulturu. Jak by vypadala kultura v islámské Evropě?

Určitou představu si můžeme utvořit, když se podíváme, jak extrémní pojetí tohoto náboženství ohrožuje kulturu v islámských zemích samotných.  Například Tálibán během své vlády, i přes protesty světové veřejnosti, nechal vyhodit do vzduchu obří Buddhovy sochy a zcela Afgáncům zakázal poslech hudby. Wahabisté v Saudské Arábii navrhovali úplné zničení zbytků domu, v němž měl žít prorok Mohamed, protože i v jejich případném uctívání viděli neislámské modlářství. Skutečně „obdivuhodný“ projev úcty k historickému dědictví své vlasti a náboženství. Dnes se sdružení islámských právníků v Egyptě snaží o zákaz Pohádek tisíce a jedné noci. Podle sdružení Právníci bez pout jsou totiž vyprávění krásné Šeherezády nemravné a sexuální náznaky v nich obsažené vybízejí prý k hříchu. Naštěstí aspoň egyptská Unie spisovatelů neztratila všechnu soudnost a proti šíleným návrhům islamistů se ostře ohradila.

Stejně tak v Evropě se mnoho mladých muslimů hledajících v prostředí cizí kultury identitu, k níž by se mohly přimknout, stále více radikalizuje. Zatímco v západoevropských městech vznikají celé městské čtvrti, kam se původní Evropané bojí vstoupit, noví „Evropané“ nejen, že se z větší části odmítají alespoň navenek přizpůsobit většinové společnosti, ale naopak usilují o to, aby se evropská společnost přizpůsobila jim.  Abychom se jednou nedivili, až někdo zcela vážně bude požadovat kvůli nahotě a islámskému zákazu zobrazování lidského těla například zničení Michelangelova Davida.

TOPlist