Teplé společenství křesťanů a křesťanek

Přidal: | publikováno: 2. 10. 2010

Pro řadu křesťanů je homosexualita stále tabu, neboť jsou denně nuceni přijímat zcela odlišné názory na toto téma od rozličných autorit (církevních i politických) a médií. Liberální společnost sexuální hříchy bagatelizuje, pokládá je za menší zlo proti morálce než vraždu či krádež. Naopak od mnoha konzervativců se dozvíme, že promiskuita či vztah založený pouze na sexu je velikým zneuctěním člověka a zároveň pošpiněním Boha.

Oba pomyslné tábory se přitom odvolávají na Písmo Svaté. Liberálové tvrdí, že v Bibli nejsou žádné zmínky o homosexualitě nebo jejího odsouzení, přesto na mnoha místech nalezneme opak. Apoštol svatý Pavel z Tarsu píše: ,,Nýbrž vy křivdu činíte, a k škodě přivodíte, a to bratry své. Zdaliž nevíte, že nespravedliví dědictví království Božího nedosáhnou? Nemylte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani měkcí, ani samcoložníci, ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani zlolejci, ani dráči dědictví království Božího nedůjdou.“ 1K 6, 8-10 Tak se píše v posledním kralickém vydání Bible z roku 16131. Záhadno je, z jakého důvodu byla z veršů Písma svatého v Českém ekumenickém překladu z roku 2007 vypuštěna slova: ,, ani měkcí, ani samcoložníci “, neboť v jiných překladech Bible je tato pasáž zachována, např. v srbochorvatském překladu jsou samcoložníci zaměněni za muželožníky, v českém překladu z roku 1946 vydaném exercičním domem ve Frýdku-Místku jsou ve stejném verši jmenováni změkčilí a ti, kteří smilnili se stejným pohlavím. V listě svatého apoštola Pavla z Tarsu Římanům se dočteme: ,,a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.“ Ř 1, 27. Tento verš již nemohl být zpochybněn a v Českém ekumenickém překladu zůstal2. Mnoho lidí je schopno svatého Pavla kvůli těmto formulacím zatracovat, avšak neoprávněně, neboť odmítnutí homosexuality jako hříchu je zmíněno již ve Starém zákoně, kde Hospodin promluvil k Mojžíšovi a daroval mu mimo jiné i toto přikázání: ,,Nebudeš obcovat s mužem jako se ženou. Je to ohavnost.“ LV 18, 22 3.

Nastává zde otázka: žít čistě podle Bible, anebo ovlivnit svou víru i církevní naukou, která může být částečně ovlivněna současnou situací? Totiž paradoxní jest fakt, že někteří liberální křesťané obhajující homosexualitu a tvrdící, že neuznávají papežská dogmata a řídí se pouze Biblí, se v otázce homosexuality často s Biblí rozcházejí, neboť Bible jasně homosexualitu odsuzuje. Katolická církev, která se staletími reformuje prostřednictvím koncilů (naposledy 2. vatikánský koncil proběhnuvší v letech 1962-1965) a papežských dogmat a encyklik, homosexuální jedince nijak nediskriminuje, ani nevyčleňuje z komunity, naopak se snaží s otevřenou náručí pomoci všem lidem na Zemi. Totiž láska mezi dvěma muži či mezi dvěma ženami v žádném případě není hříchem, hříšné mohou být pouze některé projevy této lásky (možná by však bylo na místě provést průzkum, kolik homosexuálních vztahů je založeno na lásce a kolik z čisté touhy po koitu). Jelikož jsme všichni hříšníci, neměli bychom nikoho soudit, ani říkat, že homosexuálové jsou horší než ostatní, nepříznivě bychom se měli stavět pouze proti některým projevům homosexuálního chování – promiskuita, sex na veřejnosti, necudné chování.

Nedávno se mi do rukou dostal leták Teplého společenství křesťanů a křesťanek, který však musím pro jeho vyloženou hloupost zkritizovat. Po celé republice existuje spousta křesťanských společenství, mohou vznikat ve všech farnostech, záleží jen na ochotě farníků stýkat se i jinde než na svatých mších. Na těchto společenstvech se lidé modlí, povídají si, řeší aktuální dění či své vlastní problémy; může na ně přijít kdokoliv a jsem si jist, že pokud by zde chtěl homosexuální křesťan probírat i problematiku sexuality, žádný inteligentní křesťan by mu nebránil, nýbrž by se sám zúčastnil diskuze a snažil se homosexuálovi pomoci. Chápu, že přirozený stud může homosexuálům zabránit v přirozené komunikaci o sexualitě s heterosexuály a tedy souhlasím i s vytvořením společenství pro homosexuální křesťany. Avšak název Teplé společenství křesťanů a křesťanek je velice dehonestující, protože odkazuje na nekorektní hanlivé označení homosexuálů, které se rozhodně nehodí do spojení se slovy křesťan/křesťanka, neboť tato slova by měla být vždy používána v dobrém a slušném smyslu. Na letáku se dále píše: ,,Dodáváme si síly pro sebepřijetí a zvýšení našeho teplého sebevědomí. Opět výraz teplé sebevědomí je velice nevhodný, neboť ve skutečnosti nic neznamená. Takový výraz ve společnosti pouze přiživuje zaběhlé stereotypy, např. homosexuálové nejsou nic víc než teplouši. Pozn. stejného výsledku dosahují průvody gayů a leseb, při nichž homosexuálové nosí výstřední kostýmy a často se k sobě chovají necudně, čímž se rozhodně neprezentují jako ideály ctnosti či inteligence, jako lidi ostatní, nýbrž se sami z okruhu ,,normálních” lidí vyčleňují.

Ve zmíněném citátu se píše, že si homosexuálové na společenstvech dodávají sílu pro sebepřijetí. Z duševního hlediska je velice důležité, aby homosexuálové přijali sami sebe, aby se netrápili a nepáchali sebevraždy apod., avšak sami musí i projevy své sexuality uznat za hříchy, musí jich litovat a musí je vyznat před Bohem. Člověk se rodí pouze s předpoklady k hříchům, není od narození například násilníkem, tedy člověk vždy hřeší z vlastní vůle. Já se obávám, že činnost tohoto společenství bude homosexuální chování přílišně ospravedlňovat a členy společenství nebude vůbec vybízet k pokání. Proto společenství přeji hodně křesťanské lásky, upřímnosti a touhy členů společenství o život bez hříchu. Avšak musím zopakovat, že leták propagující toto společenství je velice nevhodně navržený, výraz teplé společenství v ničem nepřispívá ani církvi ani homosexuálům.

1 Bible svatá. Písmo svaté Starého a Nového zákona podle posledního vydání z roku 1613. Česká biblická společnost, 2009, s. 164 NZ.

2 Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. Česká biblická společnost, 2007, s. 1260.

3 Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. Česká biblická společnost, 2007, s. 127.

TOPlist