Slunečný den.

Přidal: | publikováno: 4. 01. 2012

Když nad doubravou zlaté světlo leží

a nad krajem si boží zpívá pták

a lidé v polích chodí jako kněží

a upírají zraky do oblak,

když nad Hanou vše v letním slunci jásá

a bílé hory po nebesích jdou,

to slavně žije ušlechtilá chasa,

to píseň práce běží Moravou.

A mladý hřebec s hřívou rozevlátou

si vykračuje pyšně jako pán

a s bujnou hlavou, hrdě k slunci vzpjatou,

jde s hospodářem rodný orat lán. – –

Jde tichým krajem požehnání věčné,

jde Moravěnkou v plně slávě Bůh,

by její lány širé, nekonečné,

těch rukou lidských pilný plnil ruch.

Ó, sestro moje, moravská ty země,

jíž stejné krve naplňuje lid:

Nechť slunko míru tvoje líbá témě,

ty k boží slávě věčně budeš žít!

Ó, země má – ó, Moravěnko milá,

jíž zúrodňuje píseň čistých vod:

Kéž od věků tě boží plní síla,

a chrání Hané ušlechtilý rod!

Max B. Stýblo

Radostná cesta (1942)

TOPlist