Pohádka o krásné princezně

Přidal: | publikováno: 30. 11. 2011

Znám jednu pohádku o krásné princezně,

jež v spánek hluboký bývala zakleta.

Mnoho se rytířů pro její Vzkříšení

s odvážnou písničkou vydalo do světa,

mnoho jich zdraví své na cestách ztratilo,

pro její úsměv šli v daleké končiny,

ve snách svých princeznu svobodnou viděli

v zářivých paprscích daleké otčiny,

šli za ní do ohně, do bojů krvavých.

Jako lvi bili se za její svobodu,

se štítem hrdinů domů se vrátili,

s vítězným vavřínem ku svému národu.

*   *

Osmnáct roků již do věků vplynulo,

co krásná princezna procitla ze spánku –

Hradčanské věže se na Prahu dívají

v nádheře staletí v záplavě červánků.

Na zemi poklekám ve vděčné modlitbě

za ty, kdož Vlasti mé svou dali daň.

Bdi, Bože Slovanů, nad Prahou – matičkou

a její svobodu na věky chraň!

Max B. Stýblo (1936)

TOPlist