Bedřich Peška – Vlastenecká

Přidal: | publikováno: 25. 10. 2011

Na dnešek jsem připravil k 191. výročí narození skutečné osobnosti našeho národa, básníka a překladatele Bedřicha Pešky, báseň s příznačným názvem Vlastenecká. Ta vyšla v hromadném sbírce básní Patery knihy plodů básnických v roce 1892.

Vlasti své buď, Čechu, věrný,

je to zákon Boží,

vlast tě kojí a když skonáš,

v lůno své tě složí.

Darmo na tom širém světě

hledáš jiné vlasti,

zde ti žíti, zde umříti

v rozkoši a strasti.

To ta země, kde tvých otců

tekla krev pramenem,

to ta země oslavená

mnohým svatým jmenem.

Zde otcové boje vedli

za tvůj národ drahý,

Žižka zde i Prokopové

potírali vrahy.

Když od věků pekel temno

rozum lidský hnětlo,

rozsvítil tu duch slovanský

pravdy jasné světlo;

Čech byl ze všech za osvětu

prvním mučedníkem,

Jiří král byl národních práv

prvním bojovníkem.

Svobodo, zde prapory tvé

záhy zašuměly,

zde v mučení z nás nejlepší

za vlast utrpěli.

Tolikerým protivenstvím

hynul syn té země,

ale ještě nezlomeno

stojí naše plémě.

K tobě, světe, budoucímu

národův bratřenství,

o život neb o zmar volá

dlouhé utrpenství.

Na zmar tolik srdcí za vlast

nelilo krev valem,

na zmar tolik ňader vroucích

nepuklo tu žalem.

Nelze, aby bez své viny,

jařmem kletby spjatá

chřadla síla, chřad’ i rozum,

chřadla vůle svatá.

Přijde doba, dob těch lepší,

o které duch snívá,

o kterou se touha vroucí

k nebesům modlívá.

Pak-li přijde, má-li přijít,

velké dokonání,

země budou v krvi státi

při našem skonání;

nám-li padnout, víra svatá

ta nás ukonejší,

že jsme padli bojovníci

o snahu světější.

Bedřich Peška

Patery knihy plodů básnických (1892)

TOPlist