Červenobílý redaktor Václav

Přidal: | publikováno: 12. 10. 2011

Pokoj s vámi! Je mi ctí rozšířit řady vás, uvědomělých studentů, a přidat se k Červenobílé vlně. Poděkování patří především panu Červenobílému, se kterým se znám již řadu let a tak po mnohých debatách jsem mohl přikývnout a přidat se k mladé, avšak výborně fungující partě lidí.

Mým celoživotním krédem je VÍRA ve všemohoucího Boha, NADĚJE v lepší budoucnost nás všech a LÁSKA k bližnímu svému. V těchto třech ctnostech je zakotveno celé mé já a i činy, kterých jsem v životě dosáhl.

Proč tedy Václav? Již při mém biřmování jsem si zvolil toto jméno, které mě inspiruje v mnohém; vyzdvihnu hlavně příkladný život sv. Václava založený na duchovním pilíři, jeho moudrá politická rozhodnutí a učenlivost. A právě vzdělání a touha po poznání by měla být hnacím motorem každého studenta. Mé ztotožnění s vámi, mladými vlastenci, nemá být jen jakési symbolické gesto, nýbrž bych chtěl přispět řadou inspirativních projektů, článků a diskuzí zaměřujících se na obranu naší identity; identity dennodenně bičované dnešní zkaženou dobou. Uvědomuji si, že je to nelehký úkol, ale věřím, že když budeme držet společně v pevném svazku, tak dokážeme mnohé.

Ono se stačí podívat do naší historie… Myslím si, že náš národ potřebuje především mravní obrodu – nový způsob života, výchovu a víru v to, že každému z nás se podaří v sobě samém najít a nechat vyrůst nového, duchovního člověka.

„Zůstanete-li svorni a v lásce nerozlučitelní, nepřátelé vás nebudou moci porazit a podřídit. Povstane-li mezi vámi svár a řevnivost a rozdělíte-li se, zahubíte se navzájem a sousedními nepřáteli budete zcela zničeni!“

Toto společenství jsem měl možnost sledovat již od jeho vzniku a přiznám se, že mi v mnohém bylo i inspirací. Možná i proto, že můžu být mezi vámi – mladými aktivními lidmi, kteří ctí morálku, tradici, rodinu, vzdělání a právo, se s chutí přidávám a doufám, že společně budeme harmonicky pokračovat v započaté tvorbě.

K tomu nechť nám dopomáhá Bůh!

TOPlist