Statku dědic (K výročí úmrtí V. Hálka)

Přidal: | publikováno: 8. 10. 2011

Před 137 lety opustil náš svět český básník, dramatik a publicista Vítězslav Hálek (vl. jménem Vincenc Hálek). K této události jsem připravil báseň Statku dědic, kterou napsal v roce 1867.

Statku dědic

Byl statku dědic, z rána osiřalý,

a lidé tvrdí zasedli mu v dům,

měl poklad krásný, cenou neskonalý,

a lidí loupež ukryla jej v rum;

by pak je doma v ničem nemoh’ másti,

dědičný list mu vrhli do propasti.

Tak vyštván do světa a bloudil v stesku,

nenajda často, kam by hlavy skryl,

pokropil v slzách každou za dne stezku,

ve klidu šera vzdech mu prsa ryl –

a v noci za ním lítlo chechtu hlasem,

jak doma cizák topí hrdla kvasem.

I viděl syny stejného s ním květu

a úcta všech jim byla za podíl,

i viděl kvést jich dílo k spáse světu,

jak s druhem druh o palmu závodil –

jak neslzet? On zrak si zastřel dlaní

a žalobu ved’ až do usedání.

Bez přítele a raněn v měkkost duše,

jak skalní pták pobíhal v samotách,

až jako jelen, kdy k studánce kluše,

rozběh’ se na domova rodný práh:

by klepal na dvéře, na srdce hrdé –

však těžko poznat, co víc bylo tvrdé!

Tu stál jak žebrák v své kolébky domě,

až smích si strhli s jeho chudobou,

tu pozved’ rámě a rukama lomě

zahřímal v nebe hroznou žalobou –

ó, k tomu-li se může dívat němě,

by raděj smetlo jej s povrchu země!

Což přišlo k sobě nebe touto strastí,

že dnů mladistvých mu se sželelo?

Již pádí mladík v skoku nad propastí –

an cos mu postát mocí velelo:

a jemná záře šero hloubi plaší

a genij z ní list dědičný vynáší! –

Ó, buď nám vítán, svatý pergamene,

tys uved’ zpět Odyssa v rodný dům,

soud odplaty frejíře z něho žene,

a poklad – jazyk vrácen našim rtům;

zlé pýchy síla u nás navždy chroma

a my jsme v domě krásy opět doma!

Ó, buď nám vítán, svatý pergamene,

ty otců přespanilý odkaze;

přes věků bouř tvá duha nám se klene

a stará vlast nám žehná k přísaze –

jak rekům písně, nám i na věk platí:

my za vlast žíti chcem i umírati!

Vítězslav Hálek
Báseň byla publikována např. ve sbírce Balad a romancí řada druhá 

TOPlist