Národní tkáňové centrum

Přidal: | publikováno: 4. 10. 2011

Zdravím! V Brně se v září otevřelo nové Národní tkáňové centrum, jež má za úkol výzkum tkáňového inženýrství a výrobu biotechnologických produktů. Tato instituce poskytuje možnost pro pregraduální i postgraduální studenty zapojit se do vědeckých projektů s velmi slibnou budoucností. Teď se přihlaste každý, kdo má alespoň ponětí, co si pod těmito výrazy představit. Věřím, že vás moc nebude, a to je opravdu škoda.  Jedná se totiž o velice slibnou a rychle se rozrůstající oblast zdravotnictví.Popis: http://cervenobili.cz/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

Každý jste určitě slyšeli něco málo o tom, že tělo je tvořeno spoustou buněk. Těch máme dokonce několik druhů, rozdělených podle jejich funkce. Čím jsme starší, tím jsou naše buňky neschopnější. Pro úplnost uvedu základní rozdělení kmenových buněk, které se používají v tkáňovém inženýrství.

 • Totipotentní KB – mohou se diferencovat do jakéhokoliv buněčného typu, absolutně univerzální.  Tyto buňky se nepoužívají kvůli špatné dostupnosti a množství extrahovaných buněk.
 • Pluripotentní KB – mohou diferencovat do buněčných stavů kromě trofoblastu (embrionální KB).
 • Multipotentní KB – schopnost diferencovat do buněčných typů v rámci jedné tkáně. Mohou regenerovat jeden určitý orgán.
 • Oligopotentní KB – produkují více než jeden typ zralých buněk.
 • Progenitorové buňky – mohou diferencovat, ale nemají schopnost KB sebeobnovy.

Díky tkáňovému inženýrství je dnes možné obnovit poškozenou chrupavku kloubu odebráním buněk jejich naklováním a vrácením do chrupavky. Přispívá také k urychlení hojení ran za pomoci krevních destiček, umělému pěstování rohovky, dále v plastické chirurgii a zabývá se například i použitím pupečníkové krve (uschované při porodu) k léčbě onemocnělého dítěte či jiného příbuzného.

Národní tkáňové centrum je rozděleno do čtyř hlavních oddělení:

 • Oddělení moderní terapie – zabývá se vývojem, klinickým hodnocením a výrobou léčiv z buněk pacientů.
 • Oddělení materiálového inženýrství – výroba nových druhů nanomateriálů.
 • Oddělení tkáňových transplantátů – odběr, příprava, kontrola kvality, bezpečné uložení a distribuce tkání od dárců.
 • Oddělní buněčných transplantátů – příprava krvetvorných buněk z periferní a pupečníkové krve.

V budoucnosti by mělo být možné po odebrání buněk nechat narůst určitý orgán, který bude geneticky shodný s tělem pacienta, čímž se předejde rejekci orgánu imunitním systémem.

Hlavní překážky v používání pluripotentních KB:

 • Je třeba lepší pochopení mechanismů sebeobnovy a vývoj nových kutivačních programů. Pochopení dějů na molekulární úrovni není zrovna jednoduché už jenom z důvodu velikosti sledovaného děje a aby mohly buňky růst, musí se vymýšlet stále nové nanomateriály.
 • Je třeba lepší pochopení mechanismů diferenciace a vývoj negenetických diferenciačních protokolů. Problém bezpečnosti buněčných transplantátů derivovaných z pluripotentních KB.
 • Problémy rejekce KB imunitním systémem a omezené genetické diverzity linií.
 • Legislativní a etické překážky. Věřte nevěřte, tohle bude největší problém. Jednou, až budete potřebovat transplantaci, bez které nebudete mít šanci na přežití (a dárce bude v nedohlednu), bude technologicky možné nechat naklonovat určitý orgán. Ale v tom si některý samozvaný lidumil řekne, že to by přece nebylo etické, je to proti přírodě a všemohoucímu. Kdo by si nechal transplantovat uměle vytvořený orgán, když může umírat v hrozných bolestech.

Oficiální stránky NTC: ZDE.

TOPlist