Jak se bránit, jsme-li uchopeni za vous

Přidal: | publikováno: 30. 08. 2011

Tak návštěvníci si stěžují, že zanedbáváme sportovní rubriku. Dobrá tedy, připravil jsem pro vás úryvek z knihy Vydržte až do finiše od Jaroslava Žáka. Nadpis podkapitoly mluví sám za sebe. Snad tyto praktické rady v boji muže proti muži  kromě příznivců Dandy clubu oceníte i vy ostatní…

Jak se bránit, jsme-li uchopeni za vous

Nadpis, na němž si možno pochutnávat celé hodiny, je vzat z knížky jednoho pána, který zasvětil celý život studiu sebeobrany a dožil se jistě vysokého věku, protože se ubránil všem záškodníkům, útočníkům, zákeřníkům, agentům, cizopasníkům a zápasníkům, kteří jej kdy ohrožovali. Zemřel, jak se domníváme, ozdoben krásným plnovousem, za který jej nebylo možno uchopit. Leč začneme popořádku.

Již obrázek na obálce příručky otvírá nové obzory pro sebeobranu a zápas vůbec. Je tam znázorněn zákeřník s dýkou, jak se rozpřahuje k ráně, a před ním leží stařík s bílou bradkou, nožičky má zdviženy a kope ho do kolena. Vysvětlení najdete uvnitř. První zásadou při náhlém přepadení je plácnout sebou naznak na zem. Tím přivedete útočníka úplně z konceptu. Přitom ho čutněte mocně do kotníku, takže se bandita svalí také na zem. Dál už se uvidí. Je nabíledni, že útočník i přepadený, když leží oba dva vedle sebe na zemi, pojmou k sobě jisté sympatie, a možná že se i dohodnou o dalším postupu.

Druhý způsob, jak čelit útoku vraha s dýkou, je kozelec. Necháte prostě lupiče mávat nožem a uděláte před ním kotrmelec. Přitom ho zasáhnete patami do břicha a máte vyhráno.

S jedním padouchem budete tedy lehce hotovi. Tu se ovšem zákeřníci spojí, aby vás zdolali přesilou. Přepadne vás deset i více ničemů, aniž tuší, že ovládáte příručku o sebeobraně. Vy se jen zachechtáte, skočíte rychle do nějaké místnosti, dáte pod dveře špičku boty a necháte jen úzkou štěrbinu přivřených dveří, kterou pak bodáte útočníky holí do břicha.

Poté ovšem zákeřníci upustí od dalších útoků a přenechají jiným přírodním silám, aby usilovaly o vaše bezživotí. I napadne vás vzteklý pes nebo rozzuřený býk. Letmým pohledem do brožurky se poučíte, že každé zvíře se bojí věcí neznámých a neobyčejných. Začnete tedy běhat po čtyřech, kokrhat, válet sudy nebo skákat ve dřepu. Zvíře se zděsí tohoto podivného počínání a dá se na útěk.

Dosud jsme vám však neřekli, jak se máte bránit, jste-li uchopeni za vous. Nevíme, jaké temné úmysly sleduje individuum, jež chytá pokojné občany za vousy, ale útoku je nutno čelit. Obrana je velmi rafinovaná. Předstíráte zbabělost, naříkáte a prosíte o milost. Útočník se dá oklamat, pohrdavě se ušklíbne a pustí váš plnovous. Pak srazíte pádnou ranou darebáka k zemi a plnovous pročísnete hřebínkem.

Leč život vám chystá další záludy a nástrahy. Hoří divadlo a u vchodu je zácpa. Co učiníte? Náš autor pamatuje i na tuto trapnou nehodu, jež může stihnout gentlemana. Jednoduše skočíte lidem na hlavy a kráčíte po nich klidně a chladnokrevně, až se dostanete ven z divadla. Tam seskočíte na zem, uděláte dřep, vztyk a úkrok stranou a jdete k nejbližší stanici.

Dáma, jež je obtěžována záletníkem, učiní prý nejlépe, když ho bodne jehlicí z klobouku do oka. Trapné by ovšem bylo, kdyby se z dotěrného individua vyklubal dobře situovaný pán s vážnými úmysly. Proto bude snad lépe, když dáma uchopí násilníka za vous a počne jím cloumati. Nedorozumění se dá pak hladce vysvětlit.

Hrstkou praktických rad skončili jsme boj muže proti muži…

Jaroslav Žák

Vydržte až do finiše (1939, přepsáno z 3. vydání, r. 1971)

  • Pokud vás tyto rady zaujaly a bude zájem o pokračování, budu jenom rád.

TOPlist