Za svobodu slova

Přidal: | publikováno: 28. 08. 2011

Informuji o nové petici „Pro Bátoru – Za svobodu a právo„.

Prohlášení signatářů:

Během posledních týdnů česká veřejnost sleduje nejtvrdší politický útok na občanská práva a svobody od listopadu 1989. V příkrém rozporu s Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod i na ni navazujících legislativních norem, a pod zjevně nicotnou záminkou, vyvíjí část politiků otevřený nátlak na odvolání ministerského úředníka Ladislava Bátory kvůli jeho osobním politickým názorům a občanským aktivitám. Jako svobodymilovní občané jsme touto věcí vážně znepokojeni a zásadně ji odmítáme.

Nejde nám primárně o osobu Ladislava Bátory či jeho politické názory, nýbrž o svobodu myšlení, slova a přesvědčení, jež jsou platným zákonem zaručeny všem občanům České republiky! Případné odvolání Ladislava Bátory, pro které neexistuje žádný zákonný důvod, by bylo nebezpečným precedentem do budoucna a mimořádně špatnou zprávou o stavu občanských práv a svobod v naší zemi.

Více k petici a možnost podpisu: ZDE.

TOPlist