Labrys a Ordine Nuovo

Přidal: | publikováno: 15. 08. 2011

Labrys je název pro dvojitou sekeru. V minojské civilizaci na Krétě patřila labrys k atributům panovnické moci. Staří Řekové ji nazývali pelekus nebo sagaris. Římané ji znali jako bipennis.

Malém Labyrintu archeologie (Praha, 1976) od Jiřího Hraly se píše:  „Dvojitá sekera, kultovní předmět, náboženský symbol i odznaky vládce v době minojské kultury na Krétě. Sotva však je tento kult egejského původu. Již ve starší, neolitické kultuře chaláfské v Mezopotamii byl nalezen amulet v podobě dvojité sekery a snad se její uctívání v tomto prostoru udrželo déle, neboť ji později na východě Malé Asie v době chetitské říše třímá v ruce bůh bouře Tešup. Pro nás není bez zajímavosti, že vyobrazení dvojité sekery se objevilo i na vnitřní straně dna neolitické nádoby z Čech (Statenice u Prahy). Na Krétě byla ornamentem váz.“

V 50. letech se v Itálii dvojitá sekera stala symbolem evolovské organizace Centro Studi Ordine Nuovo (Centrum studií Nový řád) založené Pinem Rautim. Ordine Nuovo se vyčlenila z MSI – Movimento Sociale Italiano (Italské sociální hnutí), poválečné ultrapravicové strany tvořené příznivci poraženého fašistického režimu. Rauti a jeho následovníci nesouhlasili s liberálnějším směrem, který strana nastupovala. Cílem Nového řádu bylo vypracování doktríny italské konzervativní revoluce ve smyslu tradicionálního učení barona Evoly. Lidé z Ordine Nuovo se stavěli odmítavě proti sovětizaci i amerikanizaci Evropy. Roku 1969 se Pino Rauti s částí členů vrátil do parlamentní MSI.

Zbytek členů se jako Movimento Politico Ordine Nuovo (Politické hnutí Nový řád) měl zapojit do krvavých teroristických akcí, které prý byly spojený s organizací Gladio (gladiátorský meč), jež byla napojena na italskou tajnou službu a americkou CIA. Původním cílem Gládia bylo vytvořit v případě sovětské invaze partyzánské hnutí protikomunistického odporu, prakticky však byly tajné jednotky Gladia zneužity k operacím pod falešnou vlajkou, které měly diskreditovat levici.  Italský Nový řád používal heslo SS: „Moje čest se nazývá věrnost“. Jeho hymnou byla La Vandeana – v 18. století píseň francouzských monarchistických bojovníků proti republikánskému teroru.

TOPlist