Svatý Hubert a jeho řád

Přidal: | publikováno: 28. 07. 2011

Patron myslivců svatý Hubert, kterého si připomínáme 3. listopadu, žil na přelomu 7. a 8. století ve Francké říši. Byl synem akvitánského vévody Bernarda. Mezi jeho záliby, stejně jako jiných aristokratů této doby, patřil vedle hodování a vojenských her i lov.

To může potvrzovat legendu o zjevení jelena, která však údajně pochází až z 15. století. Podle ní měl jednou při lovu spatřit majestátného jelena se zářivým křížem mezi parožím. Hubert měl před jelenem padnout se slovy: „Jať, o pane, jsem příčinou utrpení tvého“.

Tento zážitek měl Huberta nasměrovat k pokání a ke vstupu do řad církevní hierarchie.

Ve skutečnosti ke změně jeho života došlo po smrti milované manželky Floribany. Hubertova kněžská dráha začínala pod maastrichtským biskupem svatým Lambertem. Po Lambertově smrti přesunul Hubert biskupské sídlo do Lutychu. Hubert se svým kázáním a příkladným životem zasloužil o potření zbytků pohanských kultů provozovaných v odlehlých končinách Arden. Posmrtně bylo Hubertovo tělo převezeno z lutyšského chrámu do benediktýnského kláštera v Andai.

O rozšíření Hubertova kultu u nás se zasloužil František Antonín hrabě Špork (1662 -1738), zakladatel světského loveckého Řádu svatého Huberta. Špork založil řád v Lysé nad Labem roku 1695, určil 30 stanov pro členství v řádu a stal se jeho prvním velmistrem. Roku 1736 se v Brandýse stal členem řádu i otec Marie Terezie, císař Karel VI. Za komunistické totality roku 1978 byl v Kuksu řád ilegálně obnoven. V roce 1992 byl řád oficiálně legalizován. Jeho centrem je barokní špitál v Kuksu. Řád svoji činnost zaměřuje hlavně na propagaci mysliveckých tradic, morálky a etiky, obnovu mysliveckých památek a ekologické projekty. Při významných příležitostech, jako jsou například Svatohubertské mše, nosí rytíři řádu tradiční zelené pláště. Členem řádu se může stát jen křesťan, který se věnuje myslivosti nejméně deset let.

Jelen, symbol svatého Huberta

Jelen, symbol svatého Huberta, byl uctíván již v předkřesťanských dobách. S jelenem je spojen jak kult keltského parohatého boha Cernnuna, tak dodnes uznávané patronky myslivců Diany (u Řeků Artemis). Panenská bohyně lovu zaklela lovce Aktaiona, který ji sledoval při koupeli do jelena. Nebohého lovce uštvali jeho vlastní psi. Podle Vikingů okusoval jelen listy z kosmického jasanu, zvaného Yggdrasil. Křesťanská církev přirovnávala jelena ke Kristu. U nás je dostatečně známá role jelena v pohádce o Pacholíčkovi.

TOPlist