Prostota v bohatství

Přidal: | publikováno: 23. 07. 2011

Poměrně mnoho lidí u nás a v Evropě mělo to štěstí, že se narodilo do rodin finančně zajištěných, které nepoznaly hlad a přílišné strádání. Když připočteme nové technologie, všechny přístroje usnadňující život a výdobytky vědy, zdá se, že by měl život těchto lidí být zcela jednoduchým. Jenže oni se trápí, mají spoustu problémů, stěžují si na život,… Zvláště pro ně by měla být příkladem svatá Brigita Švédská, laskavá žena milující Boha celým svým srdcem, která žila před více než 600 lety.

Tato světice pocházela ze švédské šlechtické rodiny, rodiči byla vychována k upřímné lásce a důvěře Bohu. Již jako děvčátko měla vidění Panny Marie a trpícího Ježíše Krista. Přestože chtěla žít zasvěceným životem, byla provdána. Po vzoru Tobiáše a Sáry manželé prožili první dva roky po sňatku vroucnou modlitbou a teprve po této době spolu začali intimně žít. Měli spolu osm dětí a kromě nich svatá Brigita vychovávala děti na dvoře švédského krále, svého příbuzného. Konala dlouhé poutě, psala králům i papeži, prosila za mír, obrácení a spořádané žití, aby králové mohli být dobrými křesťanskými vzory svým poddaným. Svatá Brigita si také našla spoustu času, aby mohla pomáhat nemocným. S manželem byli členy třetího řádu svatého Františka a po společné domluvě dožili své životy podle řehole, manžel skonal v klášteře a svatá Brigita při návratu z poutě.

Nebuďme pyšní! Obětujme trochu času pro druhé, modleme se za ně, pomáhejme jim, rozdávejme kolem sebe lásku, neboť tolik lásky, kolik nám dal Kristus, nestihneme rozdat za celý život.

Blahoslavený papež Jan Pavel II. svatou Brigitu 1. října 1999 prohlásil za patronku Evropy a zdůvodnil to slovy: „Svým hlubokým procítěním tajemství Krista a Církve se zapojila v mimořádně kritickém okamžiku dějin Církve do budování jejího společenství. Z Brigity vyzařuje prorocká síla. S jistou otevřeností hovoří ke knížatům a papežům. V zájmu mravní obrody křesťanstva a duchovenstva nešetří přísnými napomenutími.“ Novou patronku Evropy vyzdvihl jako tu, která „Chápala církev jako společenství věřících, místo, kde přebývá Duch Svatý.“

Citace z jejích myšlenek: „Pokušení jsou nejprospěšnější prostředky ke tříbení, očišťování a zdokonalování člověka. Ti, kdo bývají na počátku svého obrácení pokoušeni, jsou na konci života zcela pevní.“

Životopis svaté Brigity: ZDE.

O modlitbě svaté Brigity: ZDE.

TOPlist