Dračí řád

Přidal: | publikováno: 14. 07. 2011

Latinsky jméno řádu zní Ordo equestris Draconis Hungariae, maďarské pojmenování je  Sárkány rend. Jednalo se svého času o nejvýznamnější rytířský křižácký světský řád. Dračí řád byl založen uherským králem a pozdějším českým králem a římským císařem Zikmundem Lucemburským roku 1408.

Zikmund zřejmě chtěl navázat na tajný řád srbského rytíře Miloše Obiliće, který si ve 14. století vytkl za cíl zavraždit tureckého sultána Murada I. Obilić nakonec po bitvě na Kosově poli sultána v přestrojení probodl, načež byl rozhořčenými Turky spolu s ostatními zajatými Srby popraven.

Smyslem existence řádu bylo posílení Zikmundovy prestiže a obrana Uher a vlastně i celé křesťanské Evropy proti Osmanským Turkům. Zikmund snil o zorganizování nové křížové výpravy proti Turkům, která měla vést k pomoci Konstantinopoli a osvobození Božího hrobu z muslimských rukou. Později se k prioritám řádu přidala i protihusitská kampaň.

Členy řádu se stávali v prvé řadě Zikmundovi věrní uherští šlechtici. Dědičným nositelem řádu byl například rod Báthory. Postupně se k řádu přidávali významné osobnosti z okolních zemí. Rakouský vévoda Arnošt (Ernst) Železný z rodu Habsburků do Dračího řádu včlenil rytíře z vlastního řádu Salamandra. Rytířem řádu byl Zikmundův velitel Ital Pipo Spano z Ozory, který válčil proti Turkům i husitům, německý minesenger Oswald Wolkenstein, z české šlechty patřil k řádu například Čeněk z Vartemberka. Členy byli i vládcové rumunského Valašska knížata Vlad II. a jeho obávaný syn Vlad III. Tepes (Narážeč) Dracula, který úspěšně bojoval s Turky, a stal se v 19. století inspirací pro postavu slavného upíra z románu britského spisovatele Brama Stockera. Řád byl přístupný i urozeným ženám, patřila k němu například Zikmundova žena Barbora Cejlská. Řád brzy nabyl celoevropského významu, ale po Zikmundově smrti začal upadat. Nahradil jej Řád zlatého rouna.

Znakem řádu byl stočený drak s ocasem obtočeným kolem krku. Na hřbetě draka se nalézala krvavá rána v podobě červeného kříže sv. Jiří. Znak měl symbolizovat porážku ďábla a temných sil, které podle tehdejšího chápani zastupovali rozpínaví Turci. Členové řádu měli kolem rodového erbu obtočeného draka. Řádoví rytíři nosili řádové insignie v podobě draka na levé straně hrudi. Dnes se za následníka Dračího řádu prohlašuje spolek nazvaný Císařský a královský dračí řád.

TOPlist