Za jódlování pokuta 20 tisíc

Přidal: | publikováno: 10. 07. 2011

Na e-mail mi nedávno přišel nepodepsaný článek popisující událost, která se odehrála loni v Rakousku. Zprávu bych rád zveřejnil i přesto, že je staršího data – stojí vážně za to.

Rakouský důchodce u soudu za to, že rušil muslimy hlasitým zpěvem

Je pátek a rakouský důchodce si zpívá během sečení trávy na svém pozemku. Ještě netuší, že to bude vysvětlovat u soudu a že bude nakonec rád, že vyvázl s dvacetitisícovou pokutou.

Ano, opravdu nečtete zprávu z Afghánistánu, ani z Pákistánu. Není třeba chodit do islámských zemí: Islám už přišel k nám.

63letý rakouský důchodce byl zatčen policií za to, že na svém pozemku během sekání trávy nahlas jódloval. Měl totiž konkurenci: na sousedním pozemku stojí islámská mešita, ze které během modlení pouštějí do okolí z reproduktorů na dvoře zpěv muezzina.

Kdo má právo se projevovat nahlas? Má právo si nahlas zpívat rakouský důchodce nebo má právo pouštět do okolí nahlas z reproduktorů mešita islámské zpěvy? Jak víme, vyhrát může jen jeden, protože jak říká známé přísloví: „Na jednom hnoji není pro dva kohouty místo.“ A na tom rakouském hnoji není místo pro rakouského důchodce.

Muslimové si zpěv za plotem nenechali líbit a podali na něj oznámení za hanobení islámu. Svým zpěvem prý napodobuje (nebo konkuruje?) zpěv muezzina a tím muslimy uráží. Tento pátek vynesl okresní soud Graz-západ rozsudek. Helmut G. se před soudcem dušoval, že nechtěl urazit islám, prý „byl jen v dobré náladě při práci na zahradě a chtěl si jen zazpívat.“ Soudce mu nakonec uvěřil a byl shovívavý: Důchodce nepůjde do kriminálu, zaplatí pouhých 800 EUR pokuty (20 tisíc Kč). Docela mírný soud na to, že byl odsouzen za „Pohrdání náboženskými symboly a omezování náboženského vyznání.

Výrok soudu je názornou ukázkou pronikání islámského práva šaría do právního systému evropských zemí. Pod záminkou pochybných práv pro náboženské menšiny jsou omezena práva občana. Svým způsobem je toto soudní rozhodnutí bezprecedentní. Jedná se totiž možná o první aplikaci Omarovy smlouvy v nemuslimském státě, navíc v Evropě jednadvacátého století.

Abych hovořil jasněji: Omarova smlouva je islámská právní norma, která upravuje vztahy s původním obyvatelstvem poté, co jejich zemi dobyli muslimové. Omarova smlouva mj. nemuslimům přikazuje: zákaz stavění nebo opravování kostelů, zákaz zvonit v kostele nahlas zvonem, zákaz nosit zbraň nebo jezdit dopravním prostředkem, povinnost projevovat muslimům úctu, uvolnit muslimovi místo k sezení, zákaz mluvit nahlas během islámských bohoslužeb, zákaz mluvit nahlas v přítomnosti muslima atd.

Vlastně může být onen důchodce rád, že vyvázl jen s pokutou. Jak je patrné z Omarovy smlouvy, porušil islámské nařízení hned v několika bodech: nejen že mluvil během islámské bohoslužby, dokonce zpíval a ještě k tomu nahlas. Tím že sekal trávu během islámské bohoslužby, prokazoval neúctu vůči muslimům. Když se nad tím vlastně zamyslím, nemá si důchodce-kriminální zločinec na co stěžovat.

Tento soudní případ z Rakouska je exemplární potrestání nemuslima za to, že svým zpěvem rušil zpěv muezzina reprodukovaný do širého okolí ze sousední mešity. Bude toto soudní rozhodnutí mít dostatečný preventivní účinek i na ostatní potenciální kriminálníky, kteří by chtěli porušovat zákon zpěvem během islámských bohoslužeb? To je velmi závažná otázka. Mešita vedle domu rakouského důchodce není totiž jediná, která pouští islámské modlitby nahlas z reproduktorů do okolí.

O povolení hlásat islámský zpěv z reproduktorů do širého okolí žádají i muslimové v německém Hamburgu. Se stejným požadavkem přišla mešita v belgickém Sankt Georg, kde budou na minaretech umístěny reproduktory, které budou hlásat zpěv islámských modliteb do všech okolních ulic. Radní švédského města Fittja mají na stole stejný požadavek. A k nim se připojují další a další žádosti z tisíců mešit, které v Evropě rostou jako houby po dešti.

Co když i další evropské mešity jsou ohroženy rasisticko-xenofobně extremistickými důchodci, kteří se nebudou štítit těch nejhorších kriminálních praktik vůči muslimům (například lidového zpěvu)? Není třeba, aby rozsudek rakouského soudu byl rovnou převzat jako zákon a bylo zakázáno zpívat v okolí všech evropských mešit?

Možná že odpověď našli čtenáři rakouského deníku Krone v komentářích pod článkem. To už se ale nikdy nedozvíme. Diskuze byla totiž redakcí smazána, protože podle deníku „nebyla smysluplná.“

Znění Omarovy smlouvy:

 1. My (dhimmi – nevěřící podřízení, žijící pod „ochranou” islámského státu) nebudeme stavět, v našich městech nebo v jejich sousedstvích:
  – nové kláštery
  –  kostely
  – konventy
  – mnišské cely
 2. ani nebudeme opravovat, ve dne ani v noci, ty z těch, které se budou rozpadat
 3. nebo jsou umístěny ve čtvrtích muslimů
 4. Nebudeme poskytovat přístřeší špehům v kostelech nebo našich obydlích
 5. ani je skrývat před muslimy. Nebudeme učit Korán naše děti
 6. Nebudeme praktikovat naše náboženství veřejně
 7. ani k němu níkoho konvertovat
 8. Nebudeme nikomu našeho druhu bránit ke vstupu do islámu, pokud si to bude přát
 9. Budeme prokazovat respekt muslimům, a
 10. povstaneme z našich míst, pokud si budou přát sednout
 11. Nebudeme se snažit připomínat muslimy napodobováním žádného z jejich oděvů, pokrývek hlavy, turbanu, obuvi, nebo účesu
 12. Nebudeme mluvit jako oni
 13. ani přijímat jejich vznešená jména
 14. Nebudeme používat sedla
 15. ani se nebudeme opásávat mečem ani nosit žádnou jinou zbraň
 16. Nebudeme vyřezávat arabské nápisy na naše sedadla
 17. Nebudeme prodávat kvašené nápoje
 18. Nebudeme ukazovat naše kříže ani naše knihy na cestách ani trzích muslimů
 19. Budeme používat zvony v našich kostelích jen velmi tiše
 20. Nebudeme mluvit hlasitě při bohoslužbách nebo v přítomnosti muslima
 21. ani nebudeme mluvit hlasitě při vyprovázení mrtvého
 22. Nebudeme používat světla na žádné cestě muslimů nebo na jejich trzích
 23. Nebudeme pohřbívat naše mrtvé blízko muslimů
 24. Nebudeme si brát otroka, který byl přidělen muslimům
 25. Nebudeme stavět domy vyšší než domy muslimů
TOPlist