Rosviť, ó Pane!

Přidal: | publikováno: 29. 06. 2011

Rosviť, ó Pane! Trpím tmou,

jíž cesta vede do neznáma!

Na zemi popatř ubohou,

do světla, do dne vyjdi s náma!

Dusím se! Pomoz! Mračna tíž

nad námi leží v beznaději -!

Ó, Pane, zdali nevidíš,

jak po světle se oči chvějí,

jak tiché dlaně, probodané

ranami chleba, krvácejí,

jak z bitev dnů, se věčné Pane,

tisíce k stolům nevracejí,

jak rzivý čas, jenž bídu nese

plíživou stopou bludných poutí,

jak rudý plamen ovine se kol pout,

jež nelze rozetnout?

Rosviť, ó, Pane! Větrům divým

otevři okna české mdloby,

dej požehnání Spravedlivým,

statečným bijcům rudé doby,

bičuj a trestej, kde je vina,

mateřský silou posvěť klín,

by slavná věštba Libušina

nám v pažích zkvetla v mužný čin!

Max B. Stýblo

TOPlist