Červenobílý redaktor Aetius

Přidal: | publikováno: 30. 06. 2010

Na žádost kamarádů se od dnešního dne připojuji k redakci těchto webových stránek. Budu se snažit přispívat co nejvíce ke snaze Červenobílých o podporu tradičních hodnot a znovuprobuzení vlasteneckého ducha v dnešní mládeži. K těmto cílům nabízím svůj skromný talent. Můžete se těšit nejen na články, recenze, ale i povídky, poesii a kresby z mé umělecké tvorby.

Za svůj redakční pseudonym jsem si vybral jméno Aetius. Inspirací je mi ‘poslední Říman’ Flavius Aetius. Vojevůdce a politik, který v čele římsko – germánské alianční armády dosáhl strategického vítězství nad Attilovými Huny na Katalaunských polích (451 n.l.). Toto vítězství je mnohými historiky pokládáno za stěžejní pro samotné přežití evropské anticko – křesťanské civilizace. Aetia plným právem můžeme řadit vedle jmen jako Karel Martel, Janos Hunyadi či Jan III. Sobiesky.

Nevybral jsem si jeho jméno z důvodu nějaké osobní povýšenosti, ale jako vzor patriotického boje na poli kultury. Boje nadmíru důležitého. Vždyť lid a jeho kultura nemohou bez sebe existovat. V situaci, kdy je vše národní v nemilosti, můžeme očekávat nepochopení a pomluvy. Přesto se nesmíme v našich kulturních snahách nechat zlomit. Situace těch, kteří stojí proti ohromné přesile, se může zdát být marná. Pamatujme však, že jen ten, kdo se nevzdává, může dosáhnout vítězství.

TOPlist