Báje a pověsti

Přidal: | publikováno: 18. 05. 2011

Cílem Červenobílých je především obrana národní kultury a tradic. Na stránkách jsme však zatím pozapomněli na legendy, báje a pověsti, významnou součást tradic naší milované vlasti. Neuvěřitelné příběhy o hrdinství a slávě našich předků nám v těžkých dobách dodávaly novou vlnu odhodlání a posilovaly národní hrdost.

Vzpomínám, jak oblíbená byla četba starých pověstí u československých legionářů. Nejinak tomu jistě bylo u pozdějších vojsk. Ale nepomáhaly jen v dobách, kdy náš národ bojoval o samotnou existenci. I v míru dodávaly bájné příběhy lidem odvahu nebo alespoň zpříjemňovaly životní nesnáze.

Mrzí mě, že dnes zapomíná mládež nejen na vlastní, ale už i na tu vybájenou historii našeho národa. I proto jsem se rozhodl pravidelně přidávat na stránky pověsti z dob minulých (k tomuto účelu jsem do rubriky Historie přidal podsekci Pověsti). Přitom se nezaměřím pouze na pověsti o velkolepých činech mytických hrdinů nebo o slavných dobách našeho národa, ale budou vzpomenuty i legendy o českých světcích, rovněž jejich pohanských předchůdcích nebo třeba pověsti o českých hradech. Doufám, že mě v tomto snažení podpoří i ostatní redaktoři a také přispějí svou trochou do mlýna.

Jako první jsem symbolicky připravil příběh o českém vládci Bruncvíkovi z Jiráskových Starých pověstí českých. Pověst si budete moci přečíst od zítřka. Snad si tak společně připomeneme původ našeho znaku ;-).

Pokud hledáte skutečný původ českého znaku, pak, pokud můžeme věřit tzv. Dalimilově kronice, jej získal v pořadí II. český král Vladislav II. (korunován 1158). Společně s propůjčenou korunou obdržel od císaře Fridricha I. Barbarossy pro rod Přemyslovců nový erb (erbem knížectví byla tehdy ještě stále Svatováclavská orlice). Obojí si vysloužil za pomoc na bitevním poli, především za obléhání Milána, při němž se měla česká vojska zvláště vyznamenat. Na erbu je lev vyobrazen ještě s jedním ocasem. Ten druhý připojil s největší pravděpodobností Přemysl Otakar I., jenž jej měl získat od císaře Otty IV. Erb je poprvé doložen až roku 1213, a to na pečeti moravského markraběte Vladislava Jindřicha. Nevíme však, zdali s jedním či se dvěma ocasy. S jistotou je dvouocasý lev použit až na pečetidle Přemysla Otakara II. roku 1247, tedy ještě v době vlády jeho otce Václava I.

Český lev je i dnes státním symbolem. Zdobí velký i malý státní znak, státní pečeť a standartu prezidenta republiky. Je popisován jako stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.

 

TOPlist