Nesouvisející příspěvky?

Přidal: | publikováno: 19. 04. 2011

Rád bych se tímto vyjádřil k situaci kolem příspěvků, které se na našich stránkách vyskytují a zdánlivě nesouvisejí s jejich zaměřením. Můj komentář je původně odpovědí na dotaz uživatele „Stín“, zadaný k příspěvku Dopis Svatému Otci (Assisi), viz.: http://cervenobili.cz/3582/dopis-svatemu-otci-assisi/

 

 

Stín

13/04/2011 v 14:38

Zdravím,

článek jsem přečetl a napadá mě otázka, jak souvisí s českým národním uvědoměním, resp. se zaměřením Vašeho webu?

Stín
18/04/2011 v 12:03

Zdravím, rozvinu to dál. Web se zaměřuje na české vlastenectví, kdežto článek se zaobírá teologií, jedinečností katolické církve vůči jiným církvím nebo náboženstvím, nevidím styčné body.

Definujete se jako vlastenci, tolerantní vlastenci bez ohledu na bližší vyznání či jiné osobní postoje, hlavní je idea národní než náboženská. Zajímalo by mě, co je pro vás důležitější, jestli vyznání, nebo národ. Protože jestli je důležitější národ, jak mi to vyznívá, tak proč se objeví odkaz na článek, jehož jediný význam tkví v definování katolicismu jako jediné pravé cesty k Bohu, V případě druhé varianty, tedy Bůh je víc než národ, lze rozvíjet náboženství bez ohledu na národnost. Bůh je pro všechny, stejně jako slunce svítí všem, použiji takovou metaforu. A cesta k Bohu je neodvislá na národnosti věřícího, tak proč se soustředit na národ.

Zřejmě se může takový postoj lišit také podle individua, zajímal by mě nejvíc postoj autora odkazu, ale nebráním se samozřejmě nikomu.

 

Má reakce se nevlezla do stanovené kapacity obsahu komentářů, odpovídám tedy tímto způsobem.

Vážený Stíne,

sice nejsem autorem odkazu, ale kdyby jej sem nešoupl Lovec stínů, udělám to sám.

Začnu asi zaměřením webu. Je mi líto, ale musím se pozastavit už zde, protože jste jej charakterizoval nepřesně. Stránky cervenobili.cz se nezaměřují na „české vlastenectví“. Web má býti informačním portálem (teď hodně nadnáším) našeho hnutí, totiž studentského vlasteneckého hnutí Červenobílí. Cílem tohoto je v první řadě obrana národní kultury, našich tradic a vůbec znaků českého národa. Samozřejmě se za vlastence považujeme a máme to i v názvu, ale říci, že se zaměřujeme na „české vlastenectví“ by bylo nejen zjednodušením, ale vzhledem k obsahu většiny příspěvků i nepravdou. K tomu se dostanu snad níže, jen ještě zdůrazním slovíčko STUDENTSKÉHO, je třeba míti na paměti i to.

K otázce víry u Červenobílých. Jak jsem s kamarády několikrát zmínil, rozhodně nejsme výlučně křesťanským hnutím. Nikdy jsme se tak neprofilovali, ani navzdory tomu, že spousta publikovaných článků je více či méně propojena s tématem náboženství (nejen křesťanským). Jak jsem však uvedl výše – jsme hnutím hájícím naši kulturu, tradice a suverenitu – tedy rozhodně nemůžeme přijímat (teď narážím na Vaši poznámku o toleranci) kulturu, která není slučitelná s tou naší nebo ji snad ohrožuje. Tady mohu přímo uvést Islám. Ať už si to naši spoluobčané uvědomují či nikoliv, muslimové k nám neimportují pouze jiné náboženství. Do těchto vírů jsem se však dostat nechtěl, Váš dotaz směřoval k článku.

Před samotným zodpovězením Vašeho dotazu si namátkou dovolím uvést pár příspěvků, které nemají se zaměřením stránek buďto žádnou nebo jen velmi malou spojitost, ale přesto ji zde můžete nalézt.

Tak třeba recept na nakládaný hermelín (http://cervenobili.cz/2407/nakladany-hermelin-special/). Je tento článek o obraně kultury? Nebo tradice, znaků národa, suverenity, etc.? Jestli je příspěvek s něčím z našich stránek propojen, byť jen malilinkým vlákýnkem, tak snad se životem studentů. A to zkrátka proto, že když máme my studenti hlad (což se i u nás v Brně, ráji blahobytu, někdy stane), ale k tomu hluboko do kapsy nebo si jen chceme dát něco na zub, pak nás jistě potěší článek o přípravě nakládaného hermoše (mimochodem, velmi jsme si tenkrát pochutnali). Proč ho zde nezveřejnit? Ničemu to neodporuje, ale pokud Vám hermelín nejede, do přípravy pokrmu Vás nutit nemohu – jsme svobodná země ;-). Ale teď chvíli vážně – opravdu nevidím žádný rozumný ani nerozumný důvod, proč bychom nemohli zveřejnit tento recept.

Dalším příkladem budiž můj příspěvek „Trocha té velikonoční zábavy“ (http://cervenobili.cz/3656/trocha-te-velikonocni-zabavy/), v němž nabízím návštěvníkům stránek k předvelikonočnímu odreagování oddechovou hru Skákací králík Hopi či jak se ta bestie jmenuje. OPĚT stejná otázka o spojitosti se zaměřením webu. OPĚT je mizivá – snad mě ani nic střízlivého nenapadá. A OPĚT odpovím, proč jsem článek připravil – napadlo mě, že nemusíme být pořád tak vážní, tak jsem si řekl, že čtenáře potěším, ať si taky na chvilku odpočinou, když je tak trápím svým chmurným pohledem na události v naší nejmilejší vlasti (dělám to vážně nerad, považuji se za optimistu, tak jsem se poslední dobou dostal do stádia, kdy už raději nic nekomentuji :-/).

Do třetice jsem pro Vás vybral příklad z dalšího novějšího článku (nechtělo se mi dlouze listovat, snad mě omluví fakt, že hodina už dosti pokročila – to víte, chci se trochu vyspat, ať mají vyučující na seminářích a přednáškách radost z mých projevů aktivity a nedopadnu jak nejmenovaný redaktor, který si tam chodí schrupnout [bouřlivý komentář, případně satisfakci očekávám od dotyčného na Červenobílých čtvrtcích ;-)] ), a to Technykův „Alternativní OS Ubuntu“ (http://cervenobili.cz/3636/alternatvini-os-%E2%80%93-ubuntu/). Autor uvádí čtenáře do světa volně šiřitelného operačního systému pro počítač. Tady můžeme stěží mluvit o nějaké obraně národních hodnot, kultury či tradice. Tu by zde nenašel ani proslulý Hercule Poirot. Je to ale zajímavost z koutku techniky, která dnes po celém světě, ať chceme nebo ne, vítězí, a tak by mohla být informace o alternativě k zaběhlému OS Windows prospěšná mnohým návštěvníkům stránek, studentům obzvláště, už díky faktu, že je to gratis ;-).

Snad se Vás nedotklo, když jsem se rozepsal o příspěvcích, jež by klidně stačilo řádkovitě vypsat. Rozhodně tím nechci zpochybňovat Vaše schopnosti, a pokud to tak vyznívá, pak se kaji. Tyto tři vybrané příspěvky uvádím z toho důvodu, že mají v daném kontextu (tím se konečně vracím k Vašemu dotazu) jednu zásadní spojitost. Jsou se zaměřením těchto stránek v mnohem menší shodě, nežli mnou uvedená NOVINKA (označení zdůrazňuji proto, že novinky jsou u nás pouze zmínky, kratičké komentáře, které zpravidla odkazují na jiný web a jimiž chtějí redaktoři upozornit čtenáře na věci, jež by je mohly zajímat), totiž informace o dopisu pravověrných duchovních Svatému Otci, který připravuje mezináboženské shromáždění v rodišti svatých Františka a Kláry. Bylo by tedy, alespoň pro mě, pochopitelnější, kdybyste se zeptal, jakou má kterýkoliv z mnou výše uvedených příspěvků souvislost s naším webem.

A závěrem konečně odpovím, proč jsem o tomto přesvědčen. Tak třeba už proto, že křesťanství (píši křesťanství, ale na mysli mám katolickou církev), ono dnes tak pošlapávané náboženství (jestlipak mi pomůžete dopátrat, kolikrát se v novém století oficiální církevní orgány, písemně či alespoň slovně, ohradily vůči zesměšňování a hanění svých symbolů a katechismu, svatých, mučedníků či přímo Ježíše Krista?), stojí prakticky u zrodu naší dnešní kultury, kterou chceme bránit. Křesťanství je základním stavebním kamenem, ale zároveň i nosným pilířem celé evropské civilizace. A že naše myšlení je křesťanskou etikou ovlivněno, to je snad bez debat. Teď bych moc rád dodal, že je křesťanství i střechou pro náš lid, to však dnes napsat nemohu, bohužel. To je ale jiná píseň. Musel bych se rozepsat a bylo by to moc smutné,… Necháme to raději být.

Ještě se omlouvám, že vysvětlení zní v mém podání tak neohrabaně. Snad to připíšete na vrub hluboké noci, snad mému bujarému mládí :-D. Jen doufám, že jsme se pochopili, tedy že jste našel na položené otázky odpovědi. Ještě to v jedné větě shrnu. Mezináboženského shromáždění je věcí podstatnou nejen pro křesťanský svět, ale i pro budoucnost a uchování našich tradic a kultur, proto jsme o něm informovali. Já budu pevně doufat, že nedojde k tomu, co se stalo v šestaosmdesátém, ale to už se opět dostávám k věcem, do kterých moc nevidím a snad ani vidět nechci. Jen doufám, že Jan Pavel II. konal ze svého správného přesvědčení, byť se s tím, co se tam odehrálo, prostě nemohu ztotožnit.

No a na závěr zodpovím Vaši poslední otázku (zde jste správně pochopil, že v hnutí je víra věcí naprosto individuální). Ptáte-li se na mé vyznání, to by snad šlo i z mých příspěvků vyčíst, ubezpečit Vás ale mohu. Věřím v Ježíše Krista, Syna Božího, jehož zmrtvýchvstání si v těchto dnech znovu připomínáme. A věřím v Skálu, na níž Kristus zbudoval svou církev, kterou brány pekel nikdy nepřemohou.

Na odpověď Lovce stínů si budete muset počkat. Za něj mluvit nemohu, ačkoliv je to můj dobrý kamarád a jistě by mi to neměl za zlé.

TOPlist