Historie česká

Přidal: | publikováno: 18. 03. 2011

Autorem Historie české (Historia Bohemica) je Aeneas Silvius Piccolomini (1405 –  1464) – italský humanista, spisovatel, historiograf, kardinál a posléze papež. Historie česká byla po dlouhou dobu díky své čtivosti v Evropě nejvyhledávanějším dílem věnujícím se českým dějinám. V samotných Čechách se z důvodu své kritičnosti prý velké oblibě netěšila.

Piccolomini se narodil do šlechtické rodiny v italské Pienze. Basilejského koncilu se účastnil jako biskupský sekretář. Později působil v diplomatických službách císaře Fridricha III. V pozici císařského vyslance české země osobně navštívil. Zavítal i do kacířského Tábora. Roku 1458 se stal papežem Piem II. Jako papež byl neochvějným zastáncem nadřazenosti papeže nad koncilem. S českým králem Jiřím z Poděbrad vedl spor o basilejská kompaktáta. Na konci života se marně pokusil zorganizovat křížovou výpravu proti rozpínavým Turkům.

Z Českých panovníků si cenil svatého Václava a Václava II. Vážil si politických schopností a zbožnosti Karla IV., ale vyčítal mu, že se staral o Království české více než o Svatou říši římskou. Jinak o českém národě a jeho vládcích píše:

Lid v celém království jest pijácký, obžerství oddaný, pověrčivý a chtivý novot. Šlechta slávychtivá, válek zkušená, pohrdající nebezpečím a ve slibu stojící, ačkoliv jest velice nesnadno utišiti její nenasytnost.

Více než třetinu své knihy věnuje husitství, které jako představitel římskokatolické církve zcela odmítá. O Janu Žižkovi píše:

Slepému národu se líbil slepý vůdce, věc to, jež u potomků nalezne více obdivu než víry.

Kromě Historie české byl Pius II. také autorem mnoha spisů náboženského, filosofického, dějepisného a geografického charakteru.

TOPlist