Hej, Slované!

Přidal: | publikováno: 6. 03. 2011

Všiml jsem si, že nám na stránkách doposud schází píseň Hej, Slované! Chybu tímto napravuji a v naprosté stručnosti bych rád zmínil její vývoj. Text písně složil slovenský vlastenec Samuel Tomášik na základě písně Mazurek Dąbrowského z konce 18. století. Píseň se na Všeslovanském sjezdu v Praze (1848) stala hymnou všeslovanského hnutí a za hymnu všech Slovanů je považována dodnes.

http://www.youtube.com/watch?v=Xrq1bnBpciI

Text písně v češtině:

Hej, Slované, ještě naše
slovanská řeč žije,
pokud naše věrné srdce
pro náš národ bije.

Žije, žije duch slovanský,
bude žít na věky.
Hrom a peklo, marné vaše,
proti nám jsou vzteky.

Jazyka dar svěřil nám Bůh,
Bůh náš hromovládný.
Nesmí nám ho tedy vyrvat
na tom světě žádný.

I nechať je tolik lidí,
kolik čertů v světě.
Bůh je s námi, kdo proti nám,
toho Perun smete.

I nechať se též nad námi,
hrozná bouře vznese.
Skála puká, dub se láme.
Země ať se třese !

My stojíme stále pevně,
jako stěny hradné.
Černá zem pohltí toho,
kdo odstoupí zrádně …

TOPlist