Život a smrt starých Slovanů

Přidal: | publikováno: 2. 03. 2011

Zveme všechny návštěvníky našich stránek na výstavu o Životě a smrti starých Slovanů. Tu pořádá Východočeské muzeum v Pardubicích od 11. února do 24. dubna.Výstava představí návštěvníkům pohřební zvyklosti a hmotnou kulturu Slovanů žijících na území středních a východních Čech.

Klíčovou středočeskou archeologickou lokalitou je pohřebiště a hradiště v Klecanech, okr. Praha-východ. Dříve se začalo pohřbívat na pohřebišti Klecany I – už v poslední třetině 9. století. Svědčí o tom větší počet hrobů, jejichž ozdoby nesou pečeť moravského luxusního šperku. Pohřbívat se na něm přestalo během první třetiny 11. století.

Oproti tomu pohřebiště Klecany II trvalo kratší dobu, začalo se zde pohřbívat na počátku 10. století a přestalo se před jeho závěrem. Pohřebiště bylo malé, čítalo 40 hrobů, původně jich mohlo být tak 60. Na obou pohřebištích pohřbívali i příslušníci tehdejší elity, ovšem jen na pohřebišti číslo II se objevily zlaté nálezy.

Jak si máme výrazné rozdíly v charakteru pohřebišť vysvětlit? Nejspíše v rovině společenské. Druhé menší pohřebiště bylo založeno velmožskou rodinou pro její konkrétní potřeby, být pohřben na menším hřbitově uvnitř hradeb bylo samo o sobě privilegium. Založení tohoto pohřebiště již souvisí s existencí opevněného hradiště.

Díky nálezům z pohřebišť docházíme k předběžnému závěru o větším stáří klecanského hradiště, to nejspíše vzniklo též na začátku 10. století a fungovalo i ve století následujícím.

Nejen pro východočeské návštěvníky budou mít význam prezentované archeologické nálezy (keramika, kování opasku, šperky, zbraně) z důležitých raně středověkých lokalit Pardubického a Královéhradeckého kraje. Zmiňme např. Lochenice, Nepolisy, Nový Bydžov nebo Slepotice, Dříteč, Platěnice. Zájemci tak spatří keramické nádoby prvních slovanských osadníků z Platěnic (keramika pražského typu) nebo zdobná kovová avarská kování opasků z Pardubického kraje. V rámci výstavy nebude zapomenuto také na nejmladší návštěvníky. Ti se seznámí s replikami raně středověké keramiky ze Slepotic a z okolí Dašic. Mimo jiné se mohou těšit na hledání střepů a jejich skládání nebo napodobeniny slovanských oděvů.

Více informací o výstavě: ZDE.

TOPlist