Persekuce

Přidal: | publikováno: 28. 04. 2010

Dnes jsem pro vás vybral báseň, která je jen zdánlivě neaktuální. Jmenuje se Persekuce a jejím autorem je Josef Slabý. Báseň byla publikována v Národních listech (ústř. tiskový orgán Národní demokracie) v roce 1926, tedy v době první republiky. V té docházelo od samého počátku nejprve k drobnějším perzekucím národovců, které však postupem času sílily, až přerostly od cenzury a nadávek k profesním likvidacím, domovním prohlídkám (podobnost s dneškem čistě náhodná) a politickým procesům, které končily odnětím svobody. Ještě, že se nás to dnes netýká a všechno je, slovy Karla Kryla, v COOLRICHTIGu…

Sotva jsme se zbavili

persekuce Vídně,

již se nová u nás zas

beze studu líhne.

Persekuce vedená

vlastní, českou rukou

proto, že nám – jako dřív –

pro vlast srdce tlukou.

Dřív šli na nás šavlemi

teď pendrekem – holí,

a přec ta persekuce

vlastní více bolí.

Pendrekem nám do hlavy

vtloukat chtějí rady:

přestaňte již jednou přec

vlast svou míti rádi!

TOPlist