Bloudění v pokřiveném světě

Přidal: | publikováno: 26. 01. 2011

Jsou pouta, která nám ruce škrtí,

jsou kameny, jež nám iluze drtí.

Jsou otázky, na něž odpovědi pálí,

jsou naděje, které se náhle ztrácí v dáli.

Je víra, za niž oprátka je jistá,

jsou ctnosti, pro které zde není místa.

Je pravda, jíž se nepřátelé bojí,

jsou zrádci, kteří za zády nám stojí.

Jsou šperky, které se puncem honosí,

je přesvědčení, jež se dnes nenosí.

Jsou tu lidé, které bezpráví netíží,

je ošklivost, jež se v zrcadle prohlíží.

Je lest, jež na právo meč svůj tasí,

je čin, co žár pravdy rychle hasí.

Je svoboda, jež svobodná být nemusí,

je lhostejnost, jež dobro zcela zadusí.

Je pohlazení, jež modřiny zanechá,

je krása, kterou se nikdo nekochá.

Jsou slova útěchy, jež bolest netlumí,

je tajemství, jež záhadné být neumí.

Jsou křivdy, které nám páteř zlomit mají,

jsou lži, jimiž se zločiny hájit dají.

Je nevinnost, jíž bude brzy ublíženo,

je strach, jenž má k nám bez okolků namířeno.

Je spravedlnost, co nás míjí,

je přetvářka, jíž jiní žijí.

Jsou lidé, co v pozadí za nitky tahají,

jsou to lidé, co se vždy zbaběle skrývají.

Jsou lidé, již se nenávistí netají,

jsou to lidé, kteří národ svůj prodají.

Jsou lidé, pro něž se již kulka dávno chystá,

jsou lidé, kvůli nimž budoucnost není jistá.

Jsou to právě ti, kteří nám tak hrozí,

jsou to ti, již jsou k právům lidu strozí.

Jsou ti, již po naší smrti tolik prahnou,

jsou to ti, již svými činy k peklu táhnou!

TOPlist