Dobrá policie

Přidal: | publikováno: 17. 01. 2011

Takoví hodní páni to jsou, pouze se starají o naši bezpečnost a my si z nich děláme jen legraci nebo jim nadáváme. Nebudu je tady nijak obhajovat, jak mám ve zvyku, jen Vám ,,povím“ něco o tom, kdo to byli policisté v historii.

Policie tvořila v minulosti imanentní součást státní administrace a správy, její obsah, definice a kompetence se však značně odlišovaly od dnešního modelu. Sloveso ,,policier” se podle A Dictionarie of the French and English Tongues definovalo jako ,,nařizovat, vládnout, spravovat” a slovo ,,police” znamenalo civilní a městskou správu. Vlastně policisté měli být politiky v praxi – co politici uzákoní, policisté budou obhajovat. Až do etablování politické policie na přelomu 18. a 19. století převládal v Evropě koncept tzv. dobré policie, která se zaměřovala na vnitřní, veřejnou a sociální bezpečnost a kontrolu, přičemž v ní dominovaly lokální autority. Do její sféry vlivu spadalo náboženství, mravy, dohled nad kvalitou potravin, bezpečností při stavbách, čistotou ulic, ochrana cest a obchodních tras, veřejná bezpečnost, manufaktury, věda, umění, služebnictvo a chudoba (doslova vyhazování bezdomovců, nezaměstnaných a opilců za městské hradby).

Počátky policie v Evropě hledejme ve Francii absolutistického panovníka Ludvíka XIV. První policejní jednotkou od roku 1667 byla maréchaussée (později gendarmerie), která měla původně dozor nad pořádkem v armádě. Následně vznikl v Paříži úřad Lieutenant général de police přímo podřízený králi, ten se pak dále rozšířil do dalších větších měst Francie. Policejní autoritu později přebraly magistráty. Po francouzské revoluci se dále formuje tajná policie.

Již ve středověké Anglii fungoval úřad konstábla. Byla to neplacená funkce, přidělovaná měšťanům na základě rotace. Pěší a jízdní policie byla však formována až v 80. letech 18. století v Irsku, kde tyto polovojenské jednotky měly za úkol pacifikovat irské rebely v nepokojných krajích. Teprve v 19. století se tento model policie uchytil i v Anglii.

Závěrem! Důležité tedy je, že koncept dobré policie zahrnoval široké spektrum funkcí. Až Vás příště nějaký policista pořádně naštve, negeneralizujte a nešpiňte jméno policie, jen si dotyčného pana policistu představte, jak před 200 lety sbírá na ulicích odpadky a odnáší je do košů.

TOPlist