Zakletý smích

Přidal: | publikováno: 4. 01. 2011

Jako národ jsme si prošli dlouhými léty útlaku, omezování, vymývání mozků, nesvobody i tyranií, kdy nám rozhodně nebylo do smíchu, navzdory tomu jsme si vždy nějaký důvod k němu našli. Nelehké situace v zemi, které těžce doléhaly na její obyvatele, jsme se naučili zvládat s humorem sobě vlastním – ostrým, satirickým a velmi trefným.

Jen pod pokličkou vztekle syčel,

a v krutých zimách škodolibě vál,

zakletý smích náš dobrý přítel,

tolik nám, tolik nám pomáhal.

(Jaroslav)

Humor nám byl zbraní i lékem, ať již jsme se pochlebovali  ,,Starému Procházkovi“, bavili se vtipy ,,o zlatou mříž“ či ještě nedávno slzeli smíchy, když našim představitelům ,,politicky harašilo“.

I v době relativně nedávné a pro náš národ jedné z nejtěžších – v protektorátu – pomáhalo lidem zvládnout všudypřítomný strach a  tíhu nejistého osudu v rukou samozvaných ,,pánů Evropy“  vtipkování na jejich triko… ehm… hnědé uniformy. Mohli nám nařídit, jak máme mluvit, jak se chovat, jak jednat i jak myslet, ale nemohli zabránit, aby se jejich chyby, malost a nabubřelost nestaly terčem českých vtipů.

Právě anekdoty z ,,protentokrátu“, jak se tehdy říkalo, jsou tématem tohoto článku. Z úvodu sbírky věnované českému humoru v této jinak smutné době bych citovala tato slova, jež vše výstižně shrnují.

,,Anekdoty byly dlouho jedinou zbraní českého lidu, jíž se mohl bránit proti vetřelcům. A bránil se jí dobře. Ubránil si pomocí těchto nabroušených slov dobrého ducha a jistě mu pomáhaly udržet si čistý štít a vytrvat.“ (J. Vojtěch)

Úryvky z knihy: VOJTĚCH, J. (1975): Anekdoty z protentokrátu.Praha: Lidové nakladatelství.

,,Víte, kdy bude v Evropě klid?“

???

,,Až vdova po Frankovi dostane na Mussoliniho pohřbu telegram o Hitlerově smrti.“


K volbě třetího presidenta:

Je to první president

druhé republiky

na rozkaz třetí říše

po konferenci čtyř velmocí

a je pátý kolo u vozu.


Hitler si chtěl dát učesat ježka, ale vlasy mu pořád padaly, ne a ne držet.

,,Himmelherrgott,“ povídá, ,,co mám dělat, aby mně ty vlasy stály?“

,,Víte co,“ poradil mu jeho kadeřník, ,,dejte Čechům zbraně.“


,,Když vůdce zavítal do Prahy na Hrad, odebral se do chrámu sv. Víta. Poklekl před Ukřižovaného a pravil:

,,Ó, děkuji Ti, Pane, žes mi dal Saargebiet.“

I odvětil Kristus: ,,Máš štěstí.“

,,Ó, děkuji Ti dále, žes mi dal zadarmo Rakousko.“

,,Máš štěstí.“

Zakroutil vůdce hlavou, ale děkuje dál.

,,Ó, děkuji Ti mnohokrát, Pane, žes mi dal Čechy a Moravu.“

,,Máš štěstí.“

Diví se kancléř: ,,Jak to, Pane, že mi pořád říkáš, že mám štěstí?“

,,No, máš štěstí, že mám přibité nohy, protože jinak bych Tě kopl mezi oči.“


,,Víš, proč má Hácha na stole telefon?“

???

,,Aby moh taky do něčeho mluvit.“


,,Tak zase ta Anglie nějak blbne.“

,,Ale, a copak zas?“

,,No, chtějí dát Hitlerovi všechno, jako to měl před válkou.“

,,Tak! A co mu všechno dají?!“

,,Štafle a štětku.“


Vlasta Burian prý přivedl jednou na jeviště tři malá prasátka a svini. Ukázal na prasátka a povídá: ,,Tohle jsou tři malá prasátka a tohle, “ ukázal na svini, ,,tohle je jejich vůdce.“

Hned ho zabásli a dostal za to měsíc.

Když se vrátil, přivedl na jeviště zase ta tři prasátka se sviní.

,,Tohle jsou tři prasátka a tohle je… a tohle je…“

,,Jejich vůdce!“ křičeli lidé.

,,Ale kdepak! To je ta mizerná svině, kvůli který sem byl měsíc zavřenej.“


Udělil Neurath Háchovi důtku, že poslal málo studentů na žně.

Hácha to vzal na vědomí a odpověděl, že až se bude mlátit, pošle národ celý.


Na známém plakátě s Pražským hradem: Zachvátí-li tě, zahyneš! se objevil nápis: My se nebojíme, my tam nebydlíme.


Přišla Goebbelsova holčička ze školy.

,,Tak copak jste měli dneska ve škole?“ ptá se jí maminka.

,,Ale pan učitel nám říkal, že lež má krátké nohy.“

,,Pst, buď tiše! To by náš tatínek musel chodit po zadku.“


,,V Praze prý staví Moravcovi sochu.“

,,Kde?“

,,Ještě přidělají libeňskému plynojemu uši a už bude hotová.“

TOPlist