Souboje, rvačky, duely

Přidal: | publikováno: 28. 12. 2010

Zdravím dobří lidé! Již dlouho jsem se neozval a za to se vám hluboce omlouvám. Tímto článkem navážu na sérii o šermu a šermířském umění, protože souboje a vše, co se jich týká, jsou velmi úzce spojeny právě s tímto mnou tak opěvovaným umem.

Souboj neboli duel je definován jako utkání dvou protivníků, kteří jsou vyváženě vyzbrojeni i vystrojeni (s tou výzbrojí nemohu plně souhlasit, ale o tom později v článku o ordálu) a bojují spolu podle určitých pravidel. V těchto nebo obdobných variantách se souboje objevují v historii již od nepaměti. V západním světě ovšem souboj získává konkrétní tvář až v průběhu středověku, alespoň souboj takový, jaký důvěrně známe.

V mnoha evropských kulturách se ovšem objevovali předchůdci těchto soubojů. Příkladem toho je germánský ordál, který ovšem nezahrnuje pouze souboj. Je tedy velmi těžké jednoznačně říct, o co přesně v ordálu jde. Zjednodušeně to ovšem můžeme podat tak, že se jedná o rozhodnutí výsledku sporu na základě toho, ke komu se přikloní Bůh. V rámci ordálu rozlišujeme ještě zkoušku ohněm, vodou atd. Ordál postupně mizí ve vrcholném středověku, ale o tom zas v jiném článku.

Další z předchůdců souboje je severský holmgang. V překladu holmgang znamená „jít na malý ostrov“. Je to obdoba ordálu, kdy výsledek souboje rozhodne o tom, ke komu se přiklonili bohové a kdo tedy je v právu.

Ve vrcholném středověku se tyto soudy pomalu začaly transformovat do podoby soubojů, jak si je mnohdy představujeme. Setkání při západu slunce na odlehlém místě, záležitost gentlemanů. Ale to trvalo ještě dlouho, souboje čekala léta vývoje – od duelů přes mensur po dnešní šerm. Samozřejmě, že souboje se netýkaly pouze chladných zbraní a já se budu snažit to neopomenout ve svých dalších článcích.

Souboje ovšem nejsou pouze záležitostí evropskou. V Asii zaujímaly také své místo a nesly obrovský význam při rozhodování celých bitev. Ovšem v našich  podmínkách je velice obtížné sehnat dostatek pramenného materiálu k tomu, aby našinec mohl sepsat nějakou obsáhlejší studii na toto téma. Takže se budu spíše zabývat Evropou, i když jakékoli návrhy v diskuzi pod článkem uvítám.

V této sérii bych se chtěl věnovat postupnému vývoji soubojů právě od ordálu až po poslední zaznamenaný souboj v historii, zmíním se o slavných duelech, zajímavostech, zbraních nebo o kodexech soubojů. Bude toho hodně a věřím, že se máte na co těšit.

TOPlist