Svatý Padre Pio

Přidal: | publikováno: 21. 12. 2010

Velikou a nám lidem snad nejbližší inspirací je svatý Pio z Pietrelcina, známý po svém vysvěcení na kněze jako Padre Pio. Svým těžkým údělem, bolestmi a starostmi vypadá jako jeden z nás hříšníků, kteří denně trpíme. Ale jeho laskavá duše, odpouštějící a milující, se nám jakoby vzdaluje, neboť pro nás je mnohdy dlouho těžké odpustit. Narodil se roku 1887 a zemřel v září 1968, přítomnost takového svatého člověka v nám blízké době je opravdu posilující.

Už jako dítě byl velice vnímavý k Božímu hlasu, měl vyspělou víru a dar léčit nemocné, respektive jeho modlitba byla láskou naplněna k takové síle, že jejím prostřednictvím dokázal zachránit lidské životy. Ve svých deseti letech se rozhodl pro kněžské povolání, jeho rodiče nebyli proti, avšak aby otec vydělal peníze na synova studia, musel odjet do Ameriky.

Jeho křestní jméno bylo Francesco Forgione, po vstupu do řádu františkánů přijal jméno Pio. Měl podlomené zdraví, často jej stíhaly extrémně vysoké horečky, z tohoto důvodu se nepodílel na řádovém životě v klášteře, ale mohl sloužit v Pietrelcině a být tak nablízku své rodině. Roku 1916 se však Padre Pio musel vrátit ke svému kněžskému společenství do kláštera v San Giovanni Rotondo. Když svatý papež Benedikt XV. vyzval všechny křesťany, aby se modlili za konec první světové války, svatý Padre Pio se nabídl jako smírčí oběť, načež po několika dnech začal trpět viditelnými stigmaty. Stigmata zahrnovala rány na dlaních a nohou a také v boku v místě, kam byl bodnut Ježíš Kristus oštěpem svatého Longina, římského vojáka, který se tak chtěl přesvědčit o Ježíšově smrti, aby následně pochopil a uvěřil v Boha. Přivolaní lékaři nedokázali úkaz vysvětlit. Církev, která byla (ostatně stále je) pod silným tlakem ateistické společnosti, lenivých křesťanů a lidí procházejících si svou krizí víry, musela být velice opatrná, vysocí představitelé církve začali svatého Padre Pia vyšetřovat. Agostino Gemelli, františkán a psycholog, vyslaný papežem Piem XII., napsal o Padre Piovi, že je to ,,ignorant, sebepoškozující psychopat zneužívající lidskou důvěru“.

V kraji se rozneslo, že Padre Pio činí zázraky, dokáže být na více místech zároveň a vidí do budoucnosti. Lidé se jej chodili ptát, zda jsou jejich blízcí v pořádku, jestli synové padli ve válce (tentokrát té druhé světové). Při náletech na Itálii si spojenci mohli podat ruku s letci Luftwaffe, neboť úplně stejně bombardovali rezidentní zástavbu. V jednom domě se ve sklepení při náletu modlili věřící nad obrázkem Padre Pia, bomba dopadnuvší na dům však nevybuchla. Když o tom pověděli svatému, s úsměvem odvětil, že si také bude muset koupit fotografii toho Padre Pia. Jeho svérázný humor a živá povaha jsou s ohlédnutím na jeho vážný zdravotní vztah vskutku impozantní.

Padre Pio přivedl zpět na cestu víry mnoho ztracených oveček. Svou jasnozřivostí viděl do duší farníků. Když se proti Padre Piovi postavil biskup diecéze, přišel za ním zástup farníků a jeden z nich biskupa nařkl z různých nemravností, Padre Pio mu za to uštědřil pohlavek a připomenul mu, že se má dívat především na své hříchy a všechny mu je rovnou vyjmenoval. Zpohlavkovaný farník se obrátil ke Kristu, skoncoval s hříchem a Padre Pia přijal za svého duchovního otce, s kterým zůstal až do smrti. Příhoda také dokazuje, jak Padre Pio dokázal odpouštět lidem, kteří na něj chystali úklady.

V roce 1940 vypracoval plány na výstavbu Domu pro úlevu trpícím, jež byla realizována roku 1956. Sám do Domu docházel a přinášel pokoj dětem a nemocným. Padre Pio vybral od věřících spoustu darů na výstavbu Domu, o tyto peníze však měli zájem i jiní lidé. Jeho stařičký otec požádal Pia o peníze z toho fondu na cestu domů, avšak Pio nezhřešil a peníze mu nedal. Jeho otec zanedlouho zemřel. Poté peníze získal kněžský řád, který byl krátce předtím okraden bankéřem spravující finance řádu. Pro Pia to musela být velká porážka, avšak on ji se silnou vírou přestál.

Svatý Padre Pio byl roku 1947 navštíven otcem Karolem Wojtylou, společně se oba kněží pomodlili a Padre Pio si vyslechl Wojtylovo vyznání. Wojtyla se později svěřil kardinálu Sticklerovi, že mu Padre Pio toho dne předpověděl, že se stane svatým otcem. 16. října 1978 se Karol Wojtyla stal papežem Janem Pavlem II. Kardinálu Tomáškovi v době totality Padre Pio předpověděl, že nezemře, dokud jeho vlast nebude svobodná. Kardinál Tomášek skonal v létě 1992.

Padre Pio byl až do smrti pronásledován různými bratry v církvi. Byl obviněn z necudností s jednou ze svých ,,dcer“, z fingování stigmat a manipulace lidí za účelem vzniku vlastního kultu. Mnoho svých odpůrců však přesvědčil o své svátosti, když jim vyložil jejich intimní tajemství a hříchy.

Stále bolestí sužovaný a bratry souzený zemřel vždy pokorný svatý Padre Pio 23. září 1968. Roku 1999 byl papežem Janem Pavlem II. blahoslaven a roku 2002 svatořečen.

Milostivý Hospodine, děkujeme Ti za inspiraci, kterou nám z Tvé vůle předal svatý Padre Pio svým ctnostným životem, čistým smýšlením, věrnou láskou a neutichající vírou. Amen.

Mše sloužená otcem Piem:

TOPlist