Připravujeme se na příchod Spasitele

Přidal: | publikováno: 19. 12. 2010

Dnes jsme slavili čtvrtou neděli adventní a naše srdce zaplavila vlna radosti z blížícího se příchodu Ježíše Krista. Zpřítomňujeme si očekávání Židů na Mesiáše, které vyvrcholilo před 2 tisíci lety, když Panna Maria porodila bez poskvrny hříchu Ježíška a zároveň se připravujeme a těšíme na jeho druhý příchod na zemi. V dnech, kdy miliony lidí ve světě se ženou pro dárky do nákupních center, stresují se a vytvářejí si konfliktní situace, my se s pokojem v duši skláníme před Bohem v modlitbě a upřímně se radujeme ze zaslíbení (život věčný), které nám dal Kristus.

Advent (lat. adventus – příchod) se každoročně slaví již od 4. století. Při slavení pějeme staré adventní písně (roráty), jež nás utužují v očekávání spásy. Jsou to písně sestavené podle biblických textů. Držíme při tom svíce, jejichž plamen symbolizuje Krista, neboť on je světlo světa, jak píše evangelista svatý Jan. Na adventních věncích také svítí světlo Kristovo a s každou další svící nám věnce symbolizují Boží blízkost. V tomto liturgickém období se celá církevní společenství stmelí dohromady a přenesou se do minulosti a jako v pohádce s láskou v srdcích si všichni jejich členové pomáhají a společně se těší na příchod Pána.

Ejhle Hospodin přijde a všichni svatí Jeho s Ním,

a bude v onen den světlo velké,

aleluja.

R: Ejhle, Pán přichází, upravte jemu cestu. Ejhle, Pán

přichází, lásku nese nám.

1. Přináší světu mír, obloha září jasem, volání proroků

skutkem naplnil.

R:

2. Země se otvírá a nebe dává rosu, přichází Hospodin,

zástup svatých s Ním.

R:

3. Archanděl Gabriel zvěstuje Panně zprávu, porodí

Ježíše, který spasí svět.

TOPlist