O parlamentarismu a ženách

Přidal: | publikováno: 28. 11. 2016

Nutno podporovat humánní sociální politiku, požadavky, které tvořily původní cíle socialismu. Každý nechť má co jíst, střechu nad hlavou, zabezpečení v nemoci a stáří.

Nelze však souhlasit s tím, aby tvorové, kteří k tomu nemají nejmenší duševní a mravní předpoklady, rozhodovali, jak se bude utvářet společnost, svými mizernými instinkty určovali směr jejího vývoje.

V parlamentní demokracii vládnou vůdci masových politických stran. Tito profesionální šplhavci se dostávají k moci podlézáním degenerovaným davům, jejich vulgárním vášním a primitivním představám o malém soukromém štěstí v mravenčí práci, drobných každodenních radostech a stále rostoucím blahobytu.

Mentalita žen je dost podobná dětské, hlavně v materialistickém zaměření na věci, které musí být stále nové a jiné, moderní a elegantní, jinak se samičky začnou nudit a není s nimi k vydržení. Kvůli ženám existují obchodní domy a vyrábí se devadesát procent věcí, které se tam prodávají. I dětské věci se samozřejmě z větší části vyrábějí nikoliv pro děti, ale pro jejich matky.

Kvůli ženám také vznikla pánská móda a pacifismus. Pánové musí být elegantní, jinak nebudou připuštěni a musí být pro mír, aby měli blízko domů a netoulali se za děvkami.

Vyšší člověk, ať muž či žena, se podobným místům (obchodní domy) zásadně vyhýbá. Nepatří tedy do dnešního světa!

                                                                    – Rudolf Jičín, Kladivo na dvounohý hmyz

TOPlist