Eurasia24

Přidal: | publikováno: 25. 02. 2016

Vážení čtenáři, dovolujeme si vás upozornit na existenci webu (mnozí o něm jistě víte), který subjektivně informuje o mezinárodních událostech, tj. vojenských konfliktech, diplomatických sporech a dalších pozoruhodných věcech světové politiky. Web Eurasia24 tak doplňuje další zpravodajské servery, které můžeme chápat jako stránky proruské či jinak Rusku nakloněné.

Červenobílí v této věci zaujímají pouze pozorovatelské stanovisko a nekloní se k žádné straně. Červenobílí jsou však přesvědčeni, že hlavní média, která informačnímu prostoru panují, poskytují pouze „jednorozměrné“ zpravodajství stranící politickému atlanticismu. Proto si myslíme, že čtenář či posluchač má právo i na zaujaté informace nepodléhající současnému západnímu myšlenkovému milieu.

Jsme si velmi dobře vědomi, že zdroje přebíraných nebo překládaných článků mohou obsahovat prvky propagandy či manipulace. Míra jejich použití však není větší než v případě západní manipulace a propagandy v českém mainstreamu. Ten navíc často přináší informace vysloveně lživé a obhajuje například agresivní kroky Západu v nejtěsnějším ruském pohraničí, zatímco Rusko i takto hájí své zájmy v regionech, kde je to zcela přirozené. Stejně jako by bylo logické, kdyby tak činily Spojené státy v případě, že by konkurenční mocnost, představující „tradiční hrozbu“, proti jejich vůli budovala své vojenské základny v Kanadě nebo v Mexiku a ovlivňovala tamní politickou situaci se záměrem ohradit území USA a dosáhnout tam za každou cenu zištného prospěchu.“ – Z webu Eurasia24

Eurasia

Více na stránkách http://www.eurasia24.cz/

 

TOPlist