G. K. Chesterton: O tradici

Přidal: | publikováno: 16. 11. 2015

Připravil jsem krátkou stať z pera významného britského spisovatele a myslitele, katolického konvertity a velkého apologety G. K. Chestertona. V níže uvedeném úryvku se autor ozbrojen svými nejvěrnějšími nástroji, totiž uměním paradoxu a selským rozumem, zaobírá termínem tradice a její slučitelností s demokracií.

G. K. Chesterton, Ortodoxie

Tradice

Jednomu jsem však už od svého mládí nerozuměl. Nikdy jsem nedovedl pochopit, kde se mezi lidmi vzala představa, že se demokracie příčí tradici. Je zřejmé, že tradice je jen demokracie prodloužená v čase. Znamená to důvěřovat spíš shodě obyčejných lidských hlasů než nějakému osamocenému či libovolnému záznamu. Ten, kdo například cituje nějakého německého historika proti tradici katolické církve, se vysloveně dovolává aristokracie. Dovolává se svrchovanosti jednoho odborníka proti úctyhodné autoritě zástupu. Lze docela snadno pochopit, proč je a má být s legendou nakládáno uctivěji než s historickým pojednáním. Legendu obyčejně vytváří většina lidí ve vesnici, kteří mají zdravý rozum. Pojednání obyčejně píše jeden člověk ve vesnici, který je blázen. Ti, kdo namítají proti tradici, že lidé v minulých dobách byli nevědomí, ať jdou propagovat svůj názor do klubu Carlton současně s tvrzením, že voliči z periferie jsou ignoranti. Nám to nestačí. Připisujeme-li, pokud jde o denní záležitosti, velký význam velké jednotě mínění obyčejných lidí, není důvodu, proč bychom je měli zanedbávat, jde-li o historický fakt nebo pověst.

Tradici lze definovat jako rozšíření volebního práva. Tradice znamená dát hlasovací právo nejzanedbanější ze všech tříd, našim předkům. Je to demokracie mrtvých. Tradice se odmítá podrobit úzké a domýšlivé oligarchii těch, kdo náhodou chodí po světě. Všichni demokraté jsou proti tomu, aby byli lidé zbavováni práv pro nahodilé okolnosti svého zrození; tradice je proti tomu, aby byli zbavováni práv pro nahodilý fakt smrti. Demokracie nás vyzývá, abychom nepřehlíželi názor dobrého člověka, i když je to náš čeledín; tradice nás žádá, abychom nepřehlíželi názor dobrého člověka, i když je to náš otec. Já aspoň demokracii a tradici od sebe oddělit nemohu. Zdá se mi samozřejmé, že je to jedna a táž idea. Chceme mít ve svých shromážděních i své mrtvé. Staří Řekové hlasovali kameny; tito budou hlasovat náhrobními kameny. Je to zcela normální a podle předpisu, protože většina náhrobních kamenů jako většina hlasovacích lístků bývá označena křížem.

G. K. Chesterton

Ortodoxie (1908)

TOPlist