Exkluzívní rozhovor Červenobílých se Solimanem Muttim z Eurasijského uměleckého svazu

Přidal: | publikováno: 8. 10. 2015

Červenobílí přinášejí krátký rozhovor našeho redaktora Lavra s jedním ze zakladatelů Eurasijského uměleckého svazu a hudebníkem Thulesehnsucht in der Maschinenzeit, Solimanem Muttim (zkráceně Sol Mutti).

Lavr:

Ahoj Sole, můžeš nám, prosím, představit Eurasijský umělecký svaz?

Solimano:

Zdravím, děkuji za uvítání.

Eurasijský umělecký svaz (dále EUS) byl založen iniciativou dvou lidí, mě a německého neofolkového zpěváka Sonnenkind s plnou podporou a vědomím Alexandra Geljeviče Dugina. Naše organizace sdružuje různé umělce (spisovatele, malíře, hudebníky a další), kteří otevřeně podporují současné eurasiánství a metafyzickou podstatu Světonázoru (Weltanschauung) založenou na myšlenkách multipolárního světa, rozličnosti kultur a tradicí proti “normalitě” postmoderních globalistických kriminálních struktur.

EUS podporuje umělce a jejich práci ve smyslu tvorby umění, které je alternativou a protiváhou úpadku postmoderního světa. Viz https://www.facebook.com/EurasianArtistsAssociation

Lavr:

Měl Tvůj otec Claudio Mutti zásadní vliv na Tvoje životní postoje? (Claudio Mutti je italský filozof a myslitel, muslimský konvertita. Rozvíjí dílo Julia Evoly, Emila Ciorana, René Guénona a Friedricha Nietzscheho. Je aktivním propagátorem eurasiánství. Blízký kolega Alexandra Geljeviče Dugina).

Sol:

Ano, v dobrém i ve zlém je rodina vždy důležitým a podstatným činitelem pro rozvoj vlastností člověka. Můj otec na mě měl a má komplexní vliv a děkuji Bohu, mohu-li to tak říct, v naprosto pozitivním a dobrém duchu.

Lavr:

Považuješ atlanticismus za nejvážnější ohrožení duchovních kořenů Evropy a proč?

Sol:

Politicky řečeno – ve všem. Příčina tohoto problému spočívá v modernitě – je to evolucionismus, materialismus a technokratické tendence. Atlanticismus (moderní vyjádření archetypální “mořské síly”, jíž vždy oponovala “síla kontinentální”, mj. toto téma vskutku dobře uchopil a vysvětlil Dugin ve svých pracích) a liberální kapitalismus (spíše korporátní kapitalismus pozn. redakce) jsou nejviditelnějšími politickými projevy, tedy důsledky.

Lavr:

Vím, že velmi úzce spolupracuješ s Alexandrem Duginem. Myslíš, že může sjednotit antiliberální síly v Evropě?

Sol:

Ano, jeho Weltanschauung je nejrealističtější, konkrétní a vlivná cesta (způsob) jak vest skutečnou antiliberální a antizápadní opozici. Jeho názory a vize jsou určitým typem futurismu – umožňují onen první krok jak chápat a dojít k multipolárnímu světu a zároveň jsou jim implicitně vlastní předmoderní hodnoty.

Lavr:

Reprezentuji Červenobílé – studentský spolek, který je znepokojen etnopluralismem Alaina de Benoista. Jeho nominalismus a identitářství odmítají univerzálně platná jsoucna a hodnoty. Benoist je přesvědčen, že křesťanství je zdrojem rovnostářství a lidskoprávního univerzalismu. Co si o tom myslíš?

Sol:

De Benoist není Marxovým ani Hegelovým žákem, nýbrž žákem Nietzscheho a Heideggera, které se snaží interpretovat v postmoderní realitě. Je podezíravý vůči metafyzice emancipace. Řečeno v italském duchu – De Benoist vylil s vaničkou i dítě. De Benoist se v současnosti chápe jako člověk s levicovými myšlenkami (antikapitalismus) a obhájce tradičních pravicových hodnot (loajalita, čest, zdvořilost atp.). Je to ten druh antikapitalismu, který je prost konkretních ideologických vazeb a hysterčení v duchu dialektického sporu s celou západní historickou zkušeností.

K tvojí druhé části otázky, pravda je někde uprostřed. Na jednu stranu musím říct, že zejména protestantismus zasel do křesťanství nešvary egalitářství a lidskoprávního univerzalismu. Na druhou stranu je zde téma vracení se ke starozákonní tradici a židovským kořenům a hodnotám (v antipozici vůči středověkému křesťanství a v duchu protestantismu). Co je nejhorší je skutečnost, jak se některá náboženství snaží stát moderními a západními – což je schizofrenní stav vytvářející monstra a démony (Islámský stát) a patologické sekty.

Lavr:

Jak si představuješ správné směřování Evropy? V kontextu Duginových myšlenek?

Sol:

Jak napsal Alexandr Dugin “Eurasianismus zcela odmítá liberalismus zosnovaný a podporovaný Bílým domem (a jeho otroky jako je Israel a Ukrajina)”. A Čtvrtá politická teorie (více 4PT) je spojenectvím předmoderního tradicionalismu a postmodernismu (Heideggerův existencialismus a politický střed v podobě “Dasein”). Eurasianismus odmítá unipolární svět s hegemonií USA a nabízí alternativu v podobě světa multipolárního.

Naší vizí nás samých v multipolárním světě není národní stát nebo ideologický mocenský blok, nýbrž velký prostor strategického spojenectví v hranicích společné civilizace. V obecné rovině mohou být takovými póly Evropa, USA, Kanada, Mexiko nebo spojená Latinská Amerika, Velká Čína, Velká Indie nebo v našem případě Eurasie.

Hrozba absolutní kulturní, sociální, vojenské a ekonomické nadvlády ze strany antlantických sil bude více motivovat k vytvoření eurasijského kontinentálního bloku; sjednotit lid při zachování a podpoře jednotlivých entit (komunit) po vzoru starých tradičních říší v duchu boje za multipolární svět a vytvoření reálné alternativy bankrotujícího unipolárního západního modelu.

Niternou a skutečnou silou těchto vizí je spiritualita.

V myšlenkách Alexandra Dugina jsou citelné odkazy na představy Julia Evoly a René Guénona, protože metapolitika má zásadní vliv na navrácení sociologie a politiky do její opravdové podoby; do hluboce duchovní a transcendentní dimenze.

Toto spojenectví, o kterém hovoříme, jež je ve středu rozličných tradicí, kultur a náboženství musí být postaveno na odlišném praktikování a chápání politiky a ekonomiky, než jak tomu bylo doposud. V tom tkví jeho primární důležitost.

Ekonomika a politika musí být nazírány jako odraz vyšší reality a být chápány transcendentálně (nikoliv v náboženském slova smyslu). Jen tak můžeme člověčenství dodat jeho autentický rozměr. Je-li člověk schopen najít a obnovit rovnováhu na Zemi, může také obnovit spojení se sakralním, transcendentním a Absolutním.

Toto téma bych rád zakončil citátem od srbského spisovatele a básníka Borise Nada:

“Liberální ideologie je založena na přijetí univerzálního sobectví, a ve skutečnosti je jejím jediným legitimizujícím kritériem. Je to pragmatické a komerční. Je to legalizovaná korupce. Jak tomu čelit? Euroasijská odpověď je ideokracie: stát musí být budován od shora dolů, s primátem duchovního impulsu (…) Je to hierarchie ducha proti kšeftařství (…) Musíme vyhnat kupce z chrámu. Jen duch se může postavit všeobecné zkorumpovanosti liberalismu.”

Lavr:

Byl jsi někdy v České republice? Co bys vzkázal našim kolegům?

Sol:

Ano, byl jsem dvakrát v Praze. Poprvé se střední školou a podruhé o pár let později s mými přáteli. Praha je okouzlující, magické a tajemné město. Byl jsem take hluboce fascinován jejími obyvateli. Setkal jsem se s milými a příjemnými lidmi.

Jestli mám někco vzkázat českým přátelům, tak vás vyzývám ke společnému postupu. Myslím, že historie nepotřebuje masy, ale otevřenou mysl lidí – elit, které budou schopny vybudovat novou kontinentální suverenitu. V dnešní době nemáme čas se zabývat starými ideologickými spory a bojovat spolu navzájem.

V sázce je přežití nás Evropanů… A nejen to.

Lavr:

Sole, děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho sil do další práce!

 

Odkaz na stránky industriální kapely TSIDMZ, kterou Sol vede.
https://thulesehnsucht.bandcamp.com/
sol-mutti-tsidmz

TOPlist