K ochránci svaté Církve

Přidal: | publikováno: 29. 09. 2015

Dnes si připomínáme svátek archanděla Michaela, ochránce svaté Církve a vůdce andělů vítězících nad drakem v knize Zjevení sv. apoštola Jana. Literární překlad jeho jména zní Quis ut Deus?Kdo je jako Bůh? Lze v tom spatřovat i odpověď na pokušení prvních lidí, jimž had v ráji nabízí ovoce ze stromu poznání se slovy: budete jako Bůh (Gen 3,5). I dnes ďábel útočí na lidskou přirozenost a je lstivější než kdy dříve. Proto se modleme k ochránci Božího lidu na zemi, aby nás i v této zmatené době držel daleko od Zlého a dával nám poznat cestu Pravdy, která povede k životu věčnému.

Proto se společně modleme ke svatému archandělu Michaelovi:

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji;
proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou,
nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme.
Ty pak, kníže vojska nebeského,
Satana a jiné duchy zlé,

kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni.
Amen.

Litanie k archandělu Michaelovi: ZDE.

„Životopis“ pro meditaci: ZDE.

TOPlist