Franco G. Freda a vzdělávání

Přidal: | publikováno: 19. 08. 2015

Akademická sféra se občansky aktivizuje a chce nám nejspíš dělat nepolitickou politiku. Níže uvedená citace z platonistické publikace Rozmetání systému od Franca G. Fredy (vydal v roce 2014 Délský potápěč v edici Metanoia) není ukázkou politických představ Červenobílých (nejsme politici), ale podnětem k dalšímu zamyšlení nás všech.

Lidové vzdělávání. Nutno předeslat, že vzdělávání musí zarazit – co nejúplněji – vědecko-klasicko-humanistické proudy, jimiž je zamořeno vzdělávání v zemích, kde vládne buržoazní třída.

Současná italská školská soustava bude stržena bez výhrad a výjimek. Budou zrušeny akademické tituly.

Trvalé a přísné pravidlo, jímž se musí řídit lidový Stát v této sféře činnosti, lze shrnout do následujícího vzorce: škola = příprava k práci. Odstraněním humanistických nadstaveb a scientistických sublimací bude škola přísně funkcionalizována tak, aby školní vzdělání bylo podříženo potřebám národní hospodářské rovnováhy.

V lidovém Státě nebude přiznán žádný prostor abstraktní intelektualistické kultuře buržoazního typu. Škola bude tudíž muset přijmout diferencovanou a pružnou strukturu, aby mohla bezprostředně a adekvátně reagovat na podněty k „rekonverzi“, které v ní lidový Stát bude podněcovat.

Po ukončení jednotného studia společného všem nebude jednotlivému studentovi umožněno, aby si „zvolil“ – podle svévolných a sobeckých měřítek – typ studia, které mu vyhovuje. Bude to naopak lidový Stát, kdo určí, s ohledem na ekonomickou rovnováhu Státu, jaké „operativní“ disciplíny a znalosti se bude muset student – příslušník lidového Státu naučit. Plnění úkolů ve výchově mladých příslušníků lidového Státu bude lidovým Státem svěřeno rodině pouze v omezené míře. Pro dosažení tohoto cíle se jeví rozhodující organizování Domů mládeže pro mladistvé od osmi do dvaceti let, které budou komplementární k územním operativním hospodářským jednotkám (průmyslovým závodům, okresům, střediskům), a činnost institucí pro příslušníky lidového Státu mladších osmi let.“

Rozmetání

TOPlist