Pozvánka: Uctění památky Mistra Jana Husa

Přidal: | publikováno: 3. 07. 2015

Dne 6. července od 10 hodin proběhne v Brně-Soběšicích u památníku MJH (naproti zastávce Klarisky) krátká vzpomínka a modlitba za římsko-katolického kněze, který byl před 600 lety upálen v Kostnici pro oprávněnou kritiku církve a teologické bludy.

Jan Hus stále rozděluje odbornou i laickou veřejnost přinejmenším na dva tábory; jedni si ho učebnicově spojují s husitstvím, nekritickým pokrokářským výkladem Husa z dob první republiky a socialismu a vnímají ho jako militantního bojovníka za Pravdu (co asi mohla v 15. století být pravda, že…) a člověka, který až do hořkého konce tvrdě kritizoval morální pochybení církevních hodnostářů vůči obyčejným lidem. Ti druzí ho chápou jako heretika, který byl upálen právem v tom horším případě a v tom lepším se tento krok posuzuje jako přehnaný trest.

Nejsem teolog, ale souhlasím s tím, že Jan Hus byl skutečně heretikem a věroučné bludy hlásal (viz např. spis De ecclesia, kde zpochybňuje platnost udělování svátostí duchovním, který se nachází ve smrtelném hříchu atd.). Chci však připomínat Mistra Jana Husa z jeho známější polohy a to jako kritika tehdejších určitých negativních důsledků církevní byrokracie a etických poklesků duchovních autorit. Pro tuto stránku je pro nás Hus velice cenný i dnes. Jistě, Církev je společenstvím lidí, kteří hřeší a chybují, ale kontinuální tolerování nepravostí a nespravedlnosti je rovněž zavrženíhodné.

Tak brzy na viděnou u památníku 😉

jan-hus-hranice

TOPlist