Pozvánka: Národní pouť na Velehrad 2015

Přidal: | publikováno: 1. 07. 2015

Rok se s rokem sešel a o víkendu nás čeká další celonárodní pouť za svatými Cyrilem a Metodějem. Letos vyšlo datum na neděli, ale doprovodný program v rámci Dnů lidí dobré vůle bude zahájen již v sobotu. Pojďme si ve stručnosti představit, co nás čeká a nemine.

Velehrad 2015 – Dny lidí dobré vůle

Hlavním obsahem programu je samozřejmě nedělní celonárodní pouť k nádvoří před velehradskou baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Od 9:40 se věřící budou moci v bazilice pomodlit růženec, v 10:30 bude na nádvoří zahájena slavnostní poutní mše svatá. Hlavním celebrantem bude Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, kazatelem Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský. Pro zájemce, kteří se nebudou moci na pouť dostavit, bude mše svatá přenášena rovněž Českou televizí a Českým rozhlasem.

Jako každý rok bude od 15:00 v bazilice sloužena také mše svatá v byzantsko-slovanském ritu, jež bude celebrovat Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko CSc., titulární biskup orejský a apoštolský exarcha. Mše svaté budou rovněž slouženy pro příchozí v 6:30, 7:30 a 8:30 (celebrují novokněží).

Doprovodný program

mini-11

Z doprovodného programu sobotního dne mě nejvíce zaujal celodenní vzdělávací seminář pro rodiče, pěstouny a zájemce o problematiku pěstounství na téma: Pěstounská péče – dlouhodobá či na přechodnou dobu? Seminář bude probíhat v prostorách sálu Poutního domu Stojanov od 9:00 (úvodní slovo m. arcibiskup Jan Graubner) do odpoledne. Kromě přednášek odborníků zde zájemci mohou vyslechnout i svědectví pěstounských rodin. Seminář je jako jediná část programu placený a je nutná registrace předem prostřednictvím online formuláře. Ten je spolu s celým programem dostupný ZDE.

Na Velehradě v době pouti probíhá také každoroční Mezinárodní setkání vozíčkářů, jehož součástí je i mše svatá pro zdravotně postižené (v sobotu v bazilice od 16:00). K dalším zajímavým aktivitám patří např. ruční přepisování Bible v prostoru muzea Bible (Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje), na Stojanově gymnáziu bude pro návštěvníky připravena výstava fotografií a uměleckých děl a prostřednictvím infostánků se budou moci zájemci seznamovat s aktivitami různých společenských organizací (Charita ČR, Orel, Karmelitánské nakladatelství,…)

Sobotní večerní program spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních organizací budou doprovázet hudební vystoupení (např. Jiří Pavlica a Hradišťan, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, NO NAME, pěvecké sbory, cimbálové muziky,… ). Od 21:30 bude pak v prostorách Archeoskanzenu Modrá promítán film Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů a od 23:00 bude v bazilice sloužena noční mše svatá.

V bohatém doprovodném programu nebudou chybět ani taneční a hudební vystoupení, soutěže, hry a hlavolamy pro děti. Dojde i na sportovní soutěžení, např. ve fotbalových dovednostech s legendou čs. fotbalu Antonínem Panenkou a po celou sobotu bude probíhat turnaj v ping-pongu, který každoročně pořádá katolický tělovýchovný spolek Orel.

Celý program je k dispozici: ZDE.

Informace o dopravě z Uherského Hradiště na Velehrad a zpět: ZDE.

velehrad1

TOPlist