Konceptuální klub Lva Borského: 82 let od založení rakouské Vlastenecké fronty

Přidal: | publikováno: 25. 05. 2015

S pětidenním zpožděním si připomínáme vznik jedinečného nadstranického sdružení meziválečného Rakouska – Vlasteneckou frontu (Vaterländische Front – VF). Hrozba marxistického, marx-leninského a nacionálního socialismu přiměla rakouské křesťany pod vedením kancléře Engelberta Dollfusse a jeho nástupce Kurta Schuschnigga k založení sdružení, které pohltilo rakouskou Křesťansko-sociální stranu, Heimwehr (antidemokratická paramilitární organizace), Landbund (strana venkova) a další skupiny do jednotné „nestranické“ organizace pod názvem Vlastenecká fronta.

Složité období liberální demokracie s existencí politického stranictví (vznik doposud neexistujících partikulárních politicko-ekonomických zájmových skupin), emancipačních snah národního i „internacionálního“ dělnictva, emancipačních snah žen a dalších nových politických skupin mělo za následek nástup poslední obrany a znovuvybudování Pravého státu (dle Othmara Spanna – Der wahre Staat, pozn. autor) v podobě restaurace některých středověkých stavovských prvků přizpůsobených moderní době dle papežských encyklik Rerum Novarum, Quadragesimo Anno a dle myšlenek Othmara Spanna a tím pádem i Rittera von Nitterdorfa. Vznikla tak ojedinělá rakouská forma státu, kterou politologové jako J. J. Linz popisují jako organický etatismus.¹ V tomto případě se jedná o snoubení politického katolicismu jako vrcholného teleologického a nadstátního principu a o organické propojení profesních a stavovských organizací žijících svým přirozeným životem pod nearbitrární supervizí jednotící státní organizace.²

Bohužel úsilí rakouských křesťanů o znovuvybudování „lepšího Německa“ narazilo na anšlus v roce 1938… Nemůžeme tedy zhodnotit další projevy a období organického etatismu v Rakousku, v porovnáním např. se salazarovským Portugalskem, které mělo svá delší vývojová období.

Vlastfr


¹https://books.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=8cYk_ABfMJIC&oi=fnd&pg=PP9&dq=J.+j.+linz+organic+statism&ots=0lhM_st7z-&sig=Y_bogzU4D6a1EDEjQuSCln8naxg#v=onepage&q&f=false

²http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/102299/C_Historica_54-2007-1_5.pdf?sequence=1

TOPlist