Prohlášení Červenobílých k 1. máji 2015 v Brně

Přidal: | publikováno: 28. 04. 2015

Červenobílí jsou neformálním studentským spolkem, jehož manifest Patriopluralismus​ obsahuje přihlášení spolku k hodnotám kontinentálního konzervatismu a zdravé organické pospolitosti.

Nevyjadřujeme se k politickým tématům a ani se vůči politickým skupinám nevymezujeme. Disponujeme sociálněvědním konceptuálním klubem, kde se snažíme ono politikum, při využití méně tradičních prizmat, zkoumat.

Nikdy jsme neměli v úmyslu nikoho omezovat v jeho občanských, nebo snad lidských právech, naopak jsme přesvědčeni, že dvacáté století, jež všeobecnému duchovnímu i duševnímu rozvoji příliš nepřálo, by se nemělo v onom záporném opakovat. Negativní emoce, prosazování partikulárních zájmů, úbytek konsenzu v univerzálních hodnotách nebo pravdách nás stále provázejí.

Je smutné, jak dokáží některé části tzv. občanské společnosti měnit veřejné mínění. Dost často se jedná o umělce, kteří operují od roku 1989 nenormálním vlivem v naší společnosti. Do analýzy – proč se tak děje, se pouštět nebudeme. Naší snahou je si pokládat úplně banální otázky, např.:

Rozumí umělci politice?

Je občanský aktivismus umělců skrytou nátlakovou nepolitickou politikou?

Je vyjadřování k politice ve veřejném prostoru ze strany nepolitiků (např. umělců) vhodné?

Je etická případná  manipulace občanů prostřednictvím neuvážených vyjádření vyplývajících ze stereotypního myšlení těchto umělců?

1. května 2015 má v Brně manifestovat Dělnická mládež. Umělci jako Babčáková, Fischerová, Rychlík, Daniel a další považují děti z Dělnické mládeže za neonacisty či nácky. Náš spolek je s ideovým zakotvením Dělnické mládeže seznámen, a proto Červenobílí ideová východiska Dělnické mládeže nesdílí. Nicméně jsme přesvědčeni, že označit aktivisty tohoto spolku za nácky nebo neonacisty je zavádějící a ve své podstatě lživé, a proto hanlivé.

Zároveň se chci výše uvedených umělců zeptat (řečnicky samozřejmě 😉 ):

Vážení umělci, kulturní fronto podporující BRNO Blokuje, s ohledem na vaše občanské postoje (skryté politické aktivity a ovlivňování veřejnosti) vyzývající k blokování tzv. neonacistů z Dělnické mládeže na 1. máje 2015 v Brně, vás žádám o zodpovězení následujících otázek; co je to nacismus a jak se liší od neonacismu? Jak je možné, že neonacisté a náckové budou „pochodovat“ Brnem, když trestní zákon projevování sympatií ke zmíněným hnutím nekompromisně sankcionuje? Jaký je rozdíl mezi neonacistou a létajícím talířem?

Spolky, které neporušují zákon mají právo na realizaci svých občanských práv a do nich jistě patří i manifestace nebo průvod, milé šaukle, vy totiž zde nejste od toho, abyste posuzovali závadovost nebo onen průvod blokovali!

Jestliže mohou pochodovat jiné skupiny sdružující občany (ekologické, sexuální, profesní spolky a další), které doufejme neporušují zákon při výkonu svých práv, tak mohou i mladí radikálové na 1. máje projít poklidně městem Brnem.

Pro ostrakizaci a prekriminalizaci mladých lidí by neměla postačit zmatená prohlášení nevzdělaných, polovzdělaných a zatrpklých jedinců se srdcem na „divným“ místě… Angažované umělce jsme tady už několikrát měli a víme, co jsou zač.

TOPlist