Feria Quinta Hebdomodae Sanctae

Přidal: | publikováno: 24. 03. 2016

Pro tu nekonečnou lásku, kterou jsi Ježíši můj, s apoštoly svými poslední večeři konal a při ní nejsvětější Svátost oltářní ustanovil, prosím Tebe, abys nasytil mne andělským tím chlebem, abys spojil sebe s duší mou a duši mou s Tebou, tak abych ve spojení tomto vždy svatě živ býti mohl. Obzvláště Tě prosím, dej mi tu milost, abych před vykročením z tohoto světa Tebe v nejsvětější svátosti přijmout mohl, neboť pak budeš Ty vůdcem mým do ráje věčného, kde s otcem i Duchem svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

poslední več

TOPlist